Nieuws

Werkgroep houdt Groningse vleermuizen in de gaten

Landschapsbeheer is in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep gestart met het projekt vleermuisbescherming in Groningen.


Leestijd: < 1 minuut

De bedoeling is om een provinciaal netwerk van gemeenteambtenaren en vrijwilligers op te zetten die in nauwe samenwerking zorgen voor afhandeling van meldingen van vleermuizen. Bij het opzetten van dit netwerk neemt Landschapsbeheer Groningen de coördinatie op zich en zal daarnaast ondersteuning bieden bij de uitvoering van de maatregelen ten behoeve van biotoopverbetering. De Vleermuiswerkgroep zal zich bezighouden met voorlichtings- en monitoringswerkzaamheden. De betrokken partijen vinden dat er een gebrek aan kennis is over vleermuizen.