Nieuws

Woningeigenaren in Groningen krijgen voortaan boete bij fraude - tot 22.500 euro

De gemeente Groningen gaat harder optreden tegen woningeigenaren die woningfraude plegen. Daarvan is sprake bij uiteenlopende overtredingen: van illegale kamerverhuur, tot splitsen zonder vergunning. B en W stellen de gemeenteraad voor om boetes te heffen na constateringen van fraude.


Leestijd: 1 minuut

Woningeigenaren in Groningen krijgen voortaan boete bij fraude - tot 22.500 euro
Woningeigenaren in Groningen krijgen voortaan boete bij fraude - tot 22.500 euro

Het college wil dat iedereen een plek heeft om te wonen. De krapte op de woningmarkt maakt dat lastig. Het onttrekken, omzetten en splitsen van woningen zonder vergunning is niet toegestaan. Illegale kamerverhuur is de meest voorkomende overtreding. Het invoeren van de bestuurlijke boete zorgt ervoor dat de gemeente snel en bestraffend kan optreden als woningeigenaren de regels overtreden.

Woningfraude

Groningen heeft één van de krapste woningmarkten van Nederland. Een vorm van woningfraude die in de gemeente Groningen het meeste voorkomt is bijvoorbeeld illegale kamerverhuur. Wethouder wonen Rik van Niejenhuis: ‘als gemeente willen wij woningen beschikbaar houden voor iedereen. Met de bestuurlijke boete krijgen wij een instrument in handen om snel op te kunnen treden tegen overtreders en kunnen we sturen op de woningvoorraad.’ Daarnaast ziet de gemeente dat er woningen het hele jaar door worden verhuurd aan toeristen via platforms zoals Airbnb. Door woningfraude tegen te gaan voorkomen we wanpraktijken van verhuurders en hebben inwoners meer kans op de woningmarkt.

Verschillende bedragen

Als er een overtreding wordt geconstateerd bij een woningeigenaar, dan kan handhaving direct een bestuurlijke boete opleggen. Bedrijven die verhuurregels overtreden krijgen een hogere boete dan een particulier. De boetes variëren van 5000 euro tot en met

22.500 euro.

Van Niejenhuis: ‘Verhuurders moeten op de hoogte zijn van de regelgeving. Er zijn pandjesbazen die de regels bewust overtreden. Daar gaan we strenger op handhaven. Nalatige verhuurders krijgen een boete en die wordt hoger als we overtredingen meerdere malen constateren. We gaan er naar toe dat de overtreder zijn eigen handhaving betaald.’ De opbrengst van de opgelegde boetes wordt gebruikt om het team van handhavers te financieren.

Eind december beslist de gemeenteraad of het voorstel wordt aangenomen.