Nieuws

Zomerschool in plaats van kerstkaarten


Leestijd: 1 minuut

De zomerschool heeft van de gemeente een bedrag van ruim zeventig duizend gulden gekregen. De zomerschool is bestemd voor allochtone jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar die de Internationale Schakelklas (ISK) volgen. De ISK is onderdeel van het Rolingcollege en bedoeld om de doorstroom naar het reguliere onderwijs makkelijker te maken. Voor de leerlingen van het ISK is de zomervakantie vaak een nadelige onderbreking van het leerproces. De kennis die voor de zomervakantie opgedaan is, gaat verloren en moet dan na de zomervakantie weer ingehaald worden. De zomerschool kan een dergelijke terugval voorkomen. De leerlingen gaan dan gedurende de vakantie vier dagen naar school waarbij ze les krijgen in onder meer Nederlands, taal, rekenen en wiskunde. Leerlingen die minimaal tachtig procent van de lessen aanwezig zijn geweest, krijgen een ‘zomerschoolcertificaat.’ Het programma van de zomerschool wordt verzorgd door het Alfacollege. Deze school heeft al drie jaar ervaring met het aanbieden en uitvoeren van een zomerschool voor risicovolle allochtonen van zestien jaar en ouder. Deze ervaringen worden gebruikt bij het programma voor de jongere allochtonen.