In beeld

De 5 belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er

BHV betekent bedrijfshulpverlener. Dat is iemand in een bedrijf die klaarstaat om te helpen als dat nodig is. En met helpen bedoelen we niet alleen eerste hulp bij ongelukken. BHV’ers leren ook hoe ze met brand moeten omgaan. Dus ze kunnen je niet alleen helpen als je je bezeert, maar ze zorgen er ook voor dat iedereen veilig buiten komt als er brand is. Elk bedrijf heeft ten minste één persoon die dit kan en opgeleid is met een Bhv cursus. Hier zijn de 5 belangrijkste taken van een BHV’er!


Leestijd: 2 minuten

First aid and Cardiopulmonary resuscitation - CPR training
First aid and Cardiopulmonary resuscitation - CPR training

Eerste hulp verlenen bij ongevallen

Een van de belangrijkste taken van een BHV’er is eerste hulp bij ongevallen verlenen. Zij beoordelen de ernst van de verwondingen en bieden passende zorg. BHV’ers moeten letsel herkennen en weten hoe ze moeten handelen, of het nu gaat om het aanleggen van verband, het behandelen van snijwonden of kneuzingen, of het stabiliseren van een gewonde persoon totdat professionele medische hulp arriveert. Ze zijn getraind om snel te reageren en levensreddende handelingen uit te voeren indien nodig.

Brandbestrijding

Daarnaast herkennen en bestrijden BHV’ers  branden. Ze moeten in staat zijn om een beginnende brand op te sporen en te proberen deze onder controle te krijgen voordat deze zich verspreidt. Hierbij moeten ze brandblusapparaten gebruiken en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om hun eigen veiligheid te waarborgen. Het snel en efficiënt reageren op branden kan ernstige schade voorkomen en levens redden.

Ontruiming van het bedrijfspand

In noodsituaties, zoals brand of andere gevaren, is het de verantwoordelijkheid van een BHV’er om het bedrijfspand te ontruimen. Ze moeten weten hoe ze de evacuatie moeten coördineren en ervoor zorgen dat alle medewerkers en bezoekers zo snel en veilig mogelijk het gebouw verlaten. BHV’ers zijn opgeleid om rustig te blijven onder druk en om evacuaties efficiënt uit te voeren, zelfs in stressvolle situaties.

Alarmeren en samenwerken met hulpdiensten

In geval van een noodgeval is het van vitaal belang dat BHV’ers snel en effectief hulpdiensten kunnen alarmeren. Ze moeten weten hoe ze het alarmnummer moeten bellen en welke informatie ze moeten verstrekken, zoals de aard van de noodsituatie en de locatie. Daarnaast moeten ze kunnen samenwerken met professionele hulpverleners, zoals brandweer, ambulancepersoneel en politie, om de situatie zo goed mogelijk aan te pakken.

Reanimatie en gebruik van een AED

Een andere belangrijke taak van een BHV’er is het kunnen reanimeren en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). In geval van een hartstilstand kan een snelle reactie levens redden. BHV’ers moeten getraind zijn in het herkennen van tekenen van een hartstilstand en weten hoe ze effectieve reanimatie kunnen uitvoeren. Bovendien moeten ze weten hoe ze een AED moeten gebruiken om het hart van een persoon te stimuleren en mogelijk te herstellen. Nu weet je de 5 taken van een BHV’er.