Wonen

B en W Groningen: half miljoen voor erfgoed en archeologie

Het college van B&W heeft het bestedingsprogramma erfgoed en archeologie 2019 vastgesteld. Er is voor 2019 in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld. Het gaat om een heel divers actie-programma waaruit duidelijk wordt dat er het komend jaar op dit gebied veel in gang wordt gezet.


Leestijd: 2 minuten

B en W Groningen: half miljoen voor erfgoed en archeologie
B en W Groningen: half miljoen voor erfgoed en archeologie

Het draagvlak voor monumenten en archeologie bij inwoners van de gemeente Groningen is groot. Dit komt onder meer tot uiting in jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers op de Open Monumentendag, een goed bezochte website met cultuurhistorische waardenkaart, regelmatig positieve aandacht in de media en veel belangstelling voor publicaties, lezingen en tentoonstellingen.

Er staan dit jaar heel veel activiteiten op de rol. Het Sleeping Beauty-project bijvoorbeeld betreft het wakker kussen van cultuurhistorisch waardevolle plekken in de gemeente, bij uitstek een project dat zich bovendien leent voor meedenken vanuit betrokken burgers. Dat archeologisch onderzoek veel maatschappelijk draagvlak geniet, blijkt ondermeer ook uit de grote interesse voor opgravingen, zoals recent bij de Helperlinie. Veel mensen fietsen er dagelijks overheen zonder dat te weten. Het is de bedoeling de vesting beter herkenbaar en zichtbaar te maken, zodat mensen ook van dit erfgoed kunnen genieten. Immers, erfgoed is van ons allemaal.

Een belangrijk onderdeel van het programma is verder de inventarisatie en waardering van onbeschermde erfgoedwaarden. Naast de bestaande rijks- en gemeentelijke monumenten, bijna 1700 in totaal, zijn er ook nog veel onbeschermde erfgoedwaarden in de nieuwe gemeente. Een voorbeeld daarvan is de 30 meter lange, 7 meter brede en 6 meter hoge ‘houtstek’ aan het Boterdiep, daterend uit de 18e eeuw. De constructie diende eeuwenlang voor de opslag en verkoop van hout. Het blijkt een van de laatste exemplaren van een dergelijk gebouw in Nederland te zijn. Behoud daarvan is een concreet doel.

Belangrijk in het programma zijn ook de onderhoudsbijdragen aan de zeer beeldbepalende monumenten als molens en kerken in de gemeente. Door de gemeentelijke herindeling is het aantal molens bijvoorbeeld van 5 naar 15 toegenomen. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten op hun beurt bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage in het kader ‘beter verbeteren’  voor het herstel van historisch waardevolle onderdelen aan hun pand.