Wonen

Bewoners Eiland protesteren tegen renovatie

Bewoners van Het Eiland, een gedeelte van de Indische buurt, hebben geprotesteerd tegen een renovatie van hun wijk. Zij hebben dinsdagmiddag 160 handtekeningen overhandigd aan de directeur van Volkshuisvesting, de heer Kroon.


Leestijd: 1 minuut

De renovatie heeft onder meer tot gevolg dat woningen die tot dusver verhuurd werden in de toekomst te koop worden aangeboden. Voor andere woningen geldt dat zij worden samengevoegd met andere huizen zodat er een groter woonoppervlak ontstaat. Dit tot groot ongenoegen van de huidige bewoners. Volkshuisvesting heeft de bewoners inmiddels toegezegd dat er geen gedwongen verhuizingen plaatsvinden. Ook worden er geen woningen van Het Eiland gesloopt. De stichting organiseert op maandagavond 7 mei en op dinsdagmiddag 8 mei een inloopmiddag- en avond. Hier kunnen bewoners van Het Eiland terecht met hun vragen over de renovatieplannen van hun buurt.Naast het organiseren van de inloopspreekuren heeft de Stichting Volkshuisvesting een brochure uitgegeven. Hierin worden de plannen van de woningbouwvereniging op een rijtje gezet.