Wonen

Bouw start van unieke getijdenduiker noord-Groningen

In Bierum aan de Groningse kust nabij Delfzijl begint een aannemer begin augustus met de bouw van een getijdenduiker in de zeedijk. Dankzij deze getijdenduiker kan er straks zeewater stromen in een gebied tussen twee dijken. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de natuur, maar ook voor de landbouw.


Leestijd: 1 minuut

De werkzaamheden aan de dijkdoorgang gaan anderhalf tot twee jaar duren.

Een Dubbele Dijk bij Bierum is een innovatieve dijk die bestaat uit een hogere zeedijk en een lagere dijk landinwaarts, die samen beschermen tegen overstromingen. Wanneer de getijdenduiker klaar is, komt het gebied tussen de twee dijken onder invloed van eb en vloed te staan. Door de getijdenwerking kan er slib uit de Eems bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Het zoute water maakt ook zilte landbouw en aquacultuur mogelijk.

Proef

De Dubbele Dijk bij Bierum is een proefproject van het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onderzocht wordt of de Dubbele Dijk een alternatief is voor het verhogen en verbreden van dijken. Bijzonder aan deze innovatieve dijk is de combinatie van veiligheid, natuur, landbouw en recreatie. De pilot maakt deel uit van het meerjarige programma Eems-Dollard 2050.

Meer informatie over de Dubbele Dijk en de getijdenduiker staat op de website van de provincie Groningen.