Wonen

Bouwakkoord getekend: snellere versterking van huizen in Groningen

Minister Kajsa Ollongren was één van de ondertekenaars woensdagmiddag in Groningen van een ‘Bouwakkoord’. Dat akkoord maakt het mogelijk dat gedupeerde bewoners meer regie in handen krijgen, en dat ze daardoor sneller duidelijkheid over de versterking van hun woning.


Leestijd: 2 minuten

Bouwakkoord getekend: snellere versterking van huizen in Groningen
Bouwakkoord getekend: snellere versterking van huizen in Groningen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Peter Spijkerman van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben woensdag 2 september dit Bouwakkoord ondertekend. Dit Bouwakkoord maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de versterking van gebouwen in Groningen moet versnellen.

Minister Kajsa Ollongren: ”Met dit Bouwakkoord krijgen bewoners meer regie in handen en hebben ze sneller duidelijkheid over de versterking van hun woning. Samen met Bouwend Nederland, de Nationaal Coördinator Groningen en vele andere partijen zetten we hiermee een belangrijke stap om Groningen zo snel mogelijk veilig te maken.“

Meer regie voor bewoner

Peter Spijkerman, directeur van NCG: “Ik ben erg blij met de ondertekening van het Bouwakkoord. Hiermee organiseren we bouwkracht om de versterking van gebouwen te kunnen versnellen. Dat is nodig om alle duizenden beoordeelde woningen snel te kunnen versterken. Bovendien krijgen bewoners hiermee meer keuzevrijheid. De eigenaar kan zelf een aannemer kiezen, kan optreden als de opdrachtgever van de versterking van zijn woning en zit in een vroeg stadium aan tafel met de aannemer om de versterkingsmaatregelen te bespreken.”

Bouwpool

Om bouwcapaciteit te organiseren wordt een bouwpool ingericht. Zo wordt inzichtelijk welke bouwbedrijven op welk moment beschikbaar zijn voor welk type opdracht. Alle bouwbedrijven, zowel grote partijen als MKB-ondernemers, kunnen zich hiervoor inschrijven en worden op basis van geschiktheid en capaciteit gekoppeld aan de eigenaar. Door middel van de bouwpool wordt de beschikbare bouwcapaciteit, en daarmee de voortgang van de versterkingsoperatie voor de langere termijn geborgd.

Nauwe samenwerking

Naast het Ministerie van BZK, Bouwend Nederland en NCG zijn er verschillende andere partijen betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord. De eigenaar wordt ondersteund door het bouwbedrijf en door NCG. Gemeenten zetten zich in om in nauwe afstemming met NCG, en ook met woningcorporaties, te zorgen voor een goed verloop van het proces. De provincie heeft een regierol in de versterkingsopgave en vertegenwoordigt gezamenlijk met de aardbevingsgemeenten de regionale belangen.