Wonen

Crisisnoodopvang in gebouw Damsterdiep verlengd

De crisisnoodopvang in het voormalige Leger des Heils-pand aan het Damsterdiep 267 wordt verlengd. De opvang is voor asielzoekers die zich hebben gemeld in Ter Apel, waar geen plek voor ze is.


Leestijd: < 1 minuut

Crisisnoodopvang in gebouw Damsterdiep verlengd
Crisisnoodopvang in gebouw Damsterdiep verlengd

Het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel zit overvol. Zo vol, dat er niet elke avond een bed en eten beschikbaar is voor de mensen die zich daar melden. Het Rijk heeft daarom de Veiligheidsregio’s gevraagd om ieder noodopvangplekken te regelen. De gemeente wil hier graag aan bijdragen.

In het gebouw is plaats voor ongeveer 140 mensen. De gemeente houdt de crisisnoodopvang open tot in ieder geval 1 december 2022. Daarna wordt bekeken hoe de situatie dan is.

De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst voor omwonenden met vragen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.