Wonen

Gemeente Winsum gaat seniorenhuisvesting bevorderen

De gemeente Winsum gaat de seniorenhuisvesting bevorderen. Dat is noodzakelijk, aldus B en W, omdat het aantal inwoners vanaf 55 jaar de komende tien jaar met minstens tien procent zal stijgen.


Leestijd: 1 minuut

Een en ander staat in een Actieplan voor Ouderen in de gemeente Winsum, dat niet allen gericht is op de toekomst maar ook op het heden. Want ook voor de huidige ouder wordende inwoners wil Winsum aantrekkelijk blijven. Daartoe is het project ‘Ontwikkelen samenhang in wonen, welzijn en zorg’ opgericht.Uit een onderzoek bleek al dat er bij oudere Winsumers veel behoefte bestaat aan een combinatie van wonen en zorg en welzijnsvoorzieningen.Om daaraan tegemoet te komen is nu het actieplan ontwikkeld, waarbij de komende jaren vooral gestreefd zal worden naar vier verbeterpunten. Dat zijn:1. Het ontwikkelen van wijksteunpunten, met een laagdrempelig karakter in de kleinere dorpen.2. Het realiseren van betere seniorenhuisvesting3. Het verbeteren van het vervoer4. Een betere toegankelijkheid van de bestaande seniorenwoningen.