Wonen

Groninger gemeenten willen provinciaal fonds voor noodmaatregelen

De Vereniging van Groninger Gemeenten pleiten voor het instellen van een provinciaal fonds voor noodmaatregelen en ondersteuning voor door de corona-crisis gedupeerde ondernemers en instellingen. Ook willen de gemeenten werken aan een gezamenlijke visie op de nieuwe anderhalve-meter-samenleving.


Leestijd: 2 minuten

Groninger gemeenten willen provinciaal fonds voor noodmaatregelen
Groninger gemeenten willen provinciaal fonds voor noodmaatregelen

De Groninger gemeenten hebben de afgelopen periode actief extra maatregelen genomen om de coronacrisis te verlichten voor de inwoners, ondernemers en instellingen. Maar de gemeenten hebben ook zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in de nabije toekomst.

Verschillende wethouders doen de oproep om als Groninger gemeenten samen de economische effecten en de gevolgen voor de leefbaarheid het hoofd te bieden. De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) neemt nu het initiatief om de Groninger gemeenten, provincie, kennisinstituten, ondernemersorganisaties en maatschappelijke instellingen bij elkaar te brengen om aan de slag te gaan met oplossingen voor de nieuwe anderhalve-meter-samenleving.

Op dit moment hebben veel gemeenten maatregelen op maat voor ondernemers en zorgen zij voor versnelde uitbetaling van facturen. Ook hoeven organisaties subsidies voor afgelaste evenementen niet terug te betalen, versoepelen gemeenten prestatiesubsidies en halen zij bevoorschotting van instellingen en organisaties naar voren. Dit kwam naar voren uit overleggen tussen wethouders en gedeputeerden over cultuur en recreatie/toerisme (gedeputeerde Mirjam Wulfse), economie (gedeputeerde IJzebrand Rijzebol) en sociaal domein (gedeputeerde Tjeerd van Dekken).

In deze overleggen spraken de bestuurders ook hun zorgen uit over de toekomst. Net als in de rest van het land lopen Groninger ondernemers inkomsten mis en moeten zij investeren in de anderhalve-meter-samenleving. Als deze situatie langer duurt, is het de verwachting dat een deel van de ondernemers in de culturele, recreatieve en toeristische sector en de horeca moet inkrimpen of zelfs failliet gaat. Dit zal ook toeleveringsbedrijven treffen. Met krimp van de economie en toename van de werkloosheid tot gevolg, en daarmee een groter beroep op de bijstand, minder uitgaven in de regionale economie en meer armoede.

Ook zal de impact op de leefbaarheid in de dorpen en steden groot zijn. De crisis heeft effect op dorps- en buurthuizen, sportverenigingen, culturele organisaties, recreatie en toerisme, ondernemers en winkeliers, de zorg voor kwetsbare doelgroepen en vrijwilligers. En al deze elementen vormen nu juist het cement van onze samenleving.

De Vereniging van Groninger Gemeenten pakt de handschoen op om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen. Wethouders Giny Luth (gemeente Westerwolde) en Erich Wünker (gemeente Oldambt), beiden lid van het Dagelijks Bestuur van de VGG: “Doel is om samen een eenduidige visie op en aanpak van de nieuwe anderhalve-meter-samenleving te ontwikkelen. Door ons te verbinden, kennis en initiatieven uit te wisselen en samen te werken aan maatregelen kunnen we sterker uit deze crisis komen.”

De aanpak moet direct toepasbare maatregelen en oplossingen bevatten en daarmee duidelijkheid bieden aan inwoners, ondernemers en instellingen. Een van de mogelijke maatregelen is een provinciaal fonds voor noodmaatregelen, ondersteuning en investeringen, met bijdragen van het Rijk, de provincie en de gemeenten.