Wonen

Groningers scheiden hun afval goed, maar er zijn nog volop kansen

Bewoners van de gemeente Groningen zeggen hun afval goed te schijnen, maar er zijn ook nog volop kansen voor verbetering. Dat blijkt uit de 2000 reacties die de gemeente ontving tijdens de Week van het Afval in oktober vorig jaar.


Leestijd: 2 minuten

Bewoners konden hun mening geven bij mobiele stands of via een online vragenlijst. Over het algemeen geven respondenten aan hun afval goed te scheiden. Glas wordt het beste gescheiden, gevolgd door papier, klein chemisch afval en textiel. In Haren en Ten Boer lijken de bewoners iets beter dan gemiddeld te scheiden, terwijl bewoners van appartementen en studentenwoningen iets slechter dan gemiddeld scheiden.

De vragen gingen niet alleen om afval scheiden, maar ook om afval voorkomen. De meerderheid van de respondenten geeft aan gebruik te maken van alternatieven om afval te beperken. Hierbij werden het gebruik van een boodschappentas, het kopen van tweedehandsspullen en het repareren van spullen het meest genoemd. Ook het gebruik van een broodtrommel, tasjes voor groenten en fruit en een Nee-Nee-sticker werden vaak genoemd.

Bewoners kregen daarnaast de vraag voorgelegd wat de gemeente zou kunnen doen om afval te verminderen en het scheiden van afval te stimuleren. Een groot deel van de reacties op deze vraag had betrekking op het scheiden van plastic. In Groningen gebeurt dat door middel van nascheiding in de afvalverwerkingsfabriek en niet aan de voorkant in huis. Het lijkt erop dat veel bewoners zich hier niet bewust van zijn.

Naast afval aan huis had de vragenlijst ook betrekking tot zwerfvuil. Hier zien respondenten een verantwoordelijkheid bij bewoners om zwerfvuil te voorkomen. Veel respondenten betwijfelen of de gemeente een rol heeft in het veranderen van dit gedrag, maar vragen wel om meer campagnes, informatie en educatie rondom zwerfvuil.

Er waren ook vragen over repareren en recyclen. De meerderheid van de respondenten geeft aan op de hoogte te zijn van het bestaan van repaircafés maar hier geen of nog niet gebruik van te maken. Redenen om dat niet te doen zijn bijvoorbeeld producten liever zelf te repareren of de openingstijden en afstand ongunstig te vinden. De respondenten zijn wel positief over het concept en in algemene zin positief over het repareren van spullen in plaats van weggooien. Hier liggen dus kansen, aldus de gemeente.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2030 een afvalvrije en circulaire gemeente te zijn en wil dat al het afval dat vrijkomt op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Alle uitkomsten van de Week van het Afval zijn naar de gemeenteraad gestuurd. Verder bekijkt de gemeente hoe er een vervolg kan worden gegeven aan De Week van het Afval.