Wonen

Gronings beroepsonderwijs, ondernemers en overheid bundelen krachten in Energiehub050

Het mbo, het bedrijfsleven en de overheid bundelen de krachten bundelen de krachten in de ontwikkeling van Energiehub050 op het Suikerterrein in Groningen. Met de bekendmaking van de bouwer BAM is een belangrijke stap gezet.


Leestijd: 1 minuut

Gronings beroepsonderwijs, ondernemers en overheid bundelen krachten in Energiehub050
Gronings beroepsonderwijs, ondernemers en overheid bundelen krachten in Energiehub050

Energiehub050 is volgens de betrokkenen een “state-of-the-art leer-, ontwikkel- oefen- en inspiratiecentrum voor nieuwe en innovatieve toepassingen en technieken in de energietransitie”. Hierbij werken de mbo instellingen Alfa-college, Noorderpoort en Terra intensief samen met de inmiddels 30 aangesloten partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid.

Zowel studenten als werkenden en werkzoekenden kunnen in de Energiehub050 terecht voor opleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen en kennisuitwisseling. Verder biedt de Energiehub050 experimenteerruimte voor ondernemers. Denk daarbij het vraagstuk van hoe we energie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving op gaan slaan als straks de salderingsregeling -die nu afgebouwd wordt- niet meer bestaat. Ook kunnen omwonenden of andere geïnteresseerden er terecht om met eigen ogen te zien en te ervaren welke actuele toepassingen beschikbaar zijn voor de verduurzaming van hun woning.

Het zou de motor zijn voor de realisatie van de energietransitie in Noord-Nederland. Cruciaal in de energietransitie is de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide vakmensen, denken de initiatiefnemers. Energiehub050 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie en om in 2035 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame en CO2 neutrale toepassingen. Onder andere door talent in de regio klaar te stomen voor ‘leren’ en ‘werken’ in de energietransitie en om werkenden in de techniek bij te scholen op het gebied van de nieuwste technieken.

De verwachting is dat Energiehub050 medio september 2023 in gebruikt genomen wordt.