Wonen

Groningse overheden: "Stel wet beëindiging gaswinning zo snel mogelijk vast"

In een brief aan de Eerste Kamer uiten Groningse overheden hun ongenoegen over het mogelijke uitstellen van de wet die de gaswinning in Groningen beëindigd. In de brief vragen ze de Eerste Kamer de wet op een zo kort mogelijke termijn alsnog te behandelen.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Provincie Groningen
Foto | Provincie Groningen

In de brief benadrukken de Groningse overheden hoe belangrijk het aannemen van de wet is voor Groningers. “Er moet haast gemaakt worden met de wet die een einde maakt aan de bron van de ellende in Groningen. Er is op ongekende schaal opzettelijk en structureel schade aangericht aan huizen, ondernemingen, scholen, zorggebouwen en mensen. Tienduizenden bewoners hebben ook nog eens te maken met een onveilig huis met alle gevolgen van dien. Het belang van onze inwoners moet eindelijk het zwaarst wegen.”

De overheden geven aan dat na het definitieve beëindigen van de gaswinning pas echt gewerkt kan worden aan het herstel en perspectief van de regio.