Wonen

Groningse wijk 'De Held' in de middenmoot als VINEX-lokatie


Leestijd: 1 minuut

Dat althans vinden de drie samenstellers van het rapport: ‘Verkenningstocht door Vinex-land’, waarin Nederlandse nieuwbouwwijken aan een kritische vergelijking zijn onderworpen.Vinex-wijken zijn wijken die werden ontwikkeld vanaf 1990, toen de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening verscheen. Daarbij werd gepleit voor nieuwe wijken die minder saai zouden moeten worden dan de voorgaande naoorlogse woonwijken, en die een stedelijker karakter zouden mnoeten hebben. Ze moesten minder saai en monotoon woden.Maar voor wat betreft De Held is dat amper gelukt. Alle wijken konden maximaal vijf sterren scoren, maar De Held behaalde er slechts drie. De onderzoekers lopen niet over van enthousiasme, en vinden De Held geen schitterend voorbeeld van hoe volgens hen een wijk zou moeten zijn: een combinatie van wonen, werken en ontspannen.In De Held is het veel minder stedelijk geworden dan volgens het Groningse bestemmingsplan in 1994 de bedoeling was geweest, aldus de onderzoekers in het bij Uitgeverij NAI uitgegeven boek.