Wonen

Hoe gaat het verder met markante Glaudé-locatie in Groningen?

Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat B en W van Groningen zich uitspraken over de toekomst van panden die iedereen in Groningen kent: de Glaudé-locatie aan de Hereweg. Sindsdien is er niets meer gebeurd en verpieteren de panden.


Leestijd: 1 minuut

Hoe gaat het verder met markante Glaudé-locatie in Groningen?
Hoe gaat het verder met markante Glaudé-locatie in Groningen?

Het gaat om de panden Hereweg 1, Hereweg 3 en 5. Ze zijn gelegen aan het begin van de Hereweg, naast het Herewegviaduct. De panden zijn genoemd naar rijwielhandel Glaudé, die er meer dan vijftig jaar gevestigd was.
Het oudste gedeelte van het huidige pand is gebouwd rond 1862. Daarmee is het een van de oudste bewaard gebleven gebouwen aan de Hereweg, zo meldt een interessant artikel op Wikipedia.

In 1885 werd het verkocht aan uitgever Popko Noordhoff.

Na het overlijden van Noordhoff in 1903 en zijn weduwe in 1920 werd het pand verkocht aan rijwielhandelaar Hendrik Weits. Weits liet het in 1926 uitbreiden met een garage en bovenwoning aan de stadskant. In 1933 nam de firma Glaudé het pand over. Glaudé bleef er daarna gevestigd, totdat de zaak in 1985 stopte.

In 1989 werden de Glaudé panden aangekocht door de gemeente Groningen met het idee om ze te slopen. De plannen waar de sloop voor nodig was gingen echter niet door. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen kregen de panden anti-kraak bewoners. Doordat er nog maar zeer minimaal onderhoud werd verricht, raakten ze steeds meer in verval.

Begin deze eeuw ontstonden er nieuwe plannen voor de realisatie van kantoren op de Glaudé locatie, maar ook dit ging niet door. Hierna besloot de gemeenteraad om de panden voorlopig te laten staan en kregen ze een kleine opknapbeurt. In 2011 bevestigde de gemeente nogmaals dat sloop op termijn de enige optie is.

Volgens de agenda van het college van B en W komt de toekomst van de Glaudé locatie vandaag aan de orde en zal er iets meer bekend worden over de vraag hoe het huidige stadsbestuur denkt over de toekomst er van: slopen en vervangen of toch restaureren. Na 22 jaar wordt het inderdaad een beetje tijd om een knoop door te hakken.