Wonen

Informatiepunt Wijkvergunning Sunny Selwerd geopend

Op vrijdag 23 september is het informatiepunt wijkvernieuwing Sunny Selwerd geopend, een laagdrempelige ontmoetingsplek waar je van alles kunt vinden en horen over de wijkvernieuwing in Selwerd.


Leestijd: 1 minuut

Informatiepunt Wijkvergunning Sunny Selwerd geopend
Informatiepunt Wijkvergunning Sunny Selwerd geopend

Hiermee wordt in de behoefte voorzien van bewoners om op een laagdrempelige manier antwoord te krijgen op eventuele vragen die ze hebben.

Het informatiepunt zit in de voormalige fietsenzaak en geeft niet alleen informatie over de sloop- en nieuwbouwplannen in Selwerd, maar ook over de aanleg van het warmtenet, de inrichting van straten en groen, sociale projecten, het wijkplatform en de energiecoaches. Er worden ook diverse spreekuren gehouden, organisaties binnen de wijkvernieuwing kunnen elkaar ontmoeten, met elkaar overleggen en samenwerken, en waar in de toekomst ook diverse workshops gegeven zullen worden, zoals inductiekoken, speciaal voor de bewoners die de komende jaren ‘van het gas af’ gaan.

Het informatiepunt is geopend op woensdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur. Vertegenwoordigers van alle partners (gemeente Groningen, Groningen Duurzaam, Patrimonium, De Huismeesters, Nijestee, Lefier, Wijkplatform Selwerd, WIJ Groningen, Grunneger Power en WarmteStad) zullen bij toerbeurt aanspreekbaar zijn.