Wonen

Minder Nederlandse studenten en meer internationale studenten aan RUG

De Rijksuniversiteit Groningen telt per oktober 2022 in totaal 37.137 inschrijvingen. Dat zijn er iets minder dan vorig collegejaar: een lichte daling van 3 procent. Door de coronapandemie schreven meer mensen dan gebruikelijk zich in bij de universiteit, en de daling is daar een correctie van. Daarnaast hebben mogelijk minder studenten zich ingeschreven door de aanstaande herinvoering van de basisbeurs.


Leestijd: 1 minuut

Bestaat de decentrale selectie voor Tandheelkunde en Geneeskunde straks nog?
Bestaat de decentrale selectie voor Tandheelkunde en Geneeskunde straks nog?

Afgelopen september schreven 7.349 bachelorstudenten zich nieuw in. Dat zijn 136 minder dan vorig jaar, wat neerkomt op een daling van 1,8 procent. Bij de meeste andere universiteiten in Nederland daalt de instroom in de bachelor ook.

Dit jaar noteerde de RUG 4.476 nieuwe inschrijvingen bij een masteropleiding. Dat zijn 603 minder dan vorig jaar, wat neerkomt op een daling van 11,7 procent. Een landelijke vergelijking leert dat alle universiteiten dit collegejaar minder masterinschrijvingen registreren.

Internationale studenten

Het aantal inschrijvingen van internationale studenten stijgt met 5,4 procent naar in totaal 9.925 inschrijvingen. Dat is bijna 27 procent van het totaal aantal inschrijvingen. De meeste internationale studenten komen uit de Europese Economische Ruimte (EER). Ongeveer een kwart van de internationale studenten komt van buiten de EER.

Foto: archief