Wonen

Oorlogsmonument Haren aangepast, met meer namen van gevallenen

Voor de Dorpskerk in Haren is een nieuwe gedenksteen in het oorlogsmonument onthuld. Dit monument herinnert aan dorpsgenoten die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn namen aan toegevoegd die er eerder nog niet op stonden.


Leestijd: 1 minuut

Oorlogsmonument Haren aangepast, met meer namen van gevallenen
Oorlogsmonument Haren aangepast, met meer namen van gevallenen

Bij het 4 mei comité was bekend dat niet alle namen van in Haren woonachtige gevallenen een plaats op de steen hadden gekregen. De behoefte om hier verandering in te brengen werd steeds groter. Daarbij kwam de vraag of er wellicht nog meer gevallenen zouden zijn, waarvan de namen ook op de steen thuis zouden horen. Dat was aanleiding tot een grondig onderzoek onder leiding van David Hulleman, lid van het 4 mei Comité Haren. Dit onderzoek heeft tot nieuwe inzichten geleid, die meegenomen zijn in de realisatie van het nieuwe monument. Leidend hiervoor was de gedachte ‘Daar waar wij leren van de geschiedenis herstellen wij!’

De handeling van de onthulling is verricht door nabestaanden. Voorafgaand aan deze onthulling heeft in de Dorpskerk een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin alle 73 namen zijn genoemd die nu op de steen staan. Van de personen achter de nieuwe namen heeft een In Memoriam geklonken. Ongeveer 100 genodigden, met name nabestaanden, waren hierbij aanwezig.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Kwartet Willem Wolthuis.

Na de onthulling mocht scheidend voorzitter Klaas Drenth uit handen van voormalig dorpswethouder en huidige wethouder Philip Broeksma de erepenning van de gemeente Groningen ontvangen. Klaas Drenth kreeg deze buitengewone onderscheiding uitgereikt als dank voor zijn grote inzet om de herinnering aan de slachtoffers van het geweld in de Tweede Wereldoorlog levend te houden, en voor tal van andere maatschappelijke verdiensten.

"…..Al die honderden  verhalen die schuilgaan  achter  dit oorlogsmonument, laten zich  samenballen in het zinnetje:" Opdat wij niet vergeten…" aldus het 4 Mei Comité Haren.