Wonen

Nieuwe Grote Markt Groningen – met markante bomen en water voor verkoeling

Beeldbepalende forse bomen en water dat voor verkoeling zorgt: dat zijn de opvallende onderdelen van een nieuwe toekomstvisie op de Grote Markt. Het college van B en W van Groningen is aan het nadenken over hoe de Grote Markt er in de toekomst uit moet zien, en wil het publiek daar graag bij betrekken. Daarom is er komende woensdag en donderdag een ‘proeftuin Grote Markt’, waar de gemeente de eerste ideeën voor een nieuwe invulling van de Groet Markt wil presenteren.


Leestijd: 1 minuut

Nieuwe Grote Markt Groningen – met markante bomen en water voor verkoeling
Nieuwe Grote Markt Groningen – met markante bomen en water voor verkoeling

Het college van B&W toont in dat kader alvast een aantal schetsen en plattegronden. Deze geven richting aan de discussie die B&W nu met het publiek wil voeren.

Eind dit jaar mondt een en ander uit in een Programma van Eisen dat aan de raad wordt voorgelegd. Op basis daarvan zal volgend jaar een concreet ontwerp voor de Grote Markt worden gemaakt. Vanaf eind 2021 zou de schop dan de grond in kunnen.

De structuurschets gaat uit van een Grote Markt die ook de noordzijde en het Waagplein omvat. Aan de randen van het plein zijn gemengde zones mogelijk waarin zitgelegenheid, spelen en groen hun plek kunnen krijgen. Tussen de gevels en deze gemengde zones komen dan stoepen en riepes (wandelzones).

Ondanks de grote hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen is het mogelijk om een aantal beeldbepalende bomen te planten die schaduw en verkoeling bieden. Ook is er aandacht voor verkoelend water op het plein. Door vooral de randen in te vullen, blijft er midden op het plein volop ruimte voor evenementen.

Fietsverkeer lijkt in noord-zuid-richting en dan in tweerichtingsverkeer goed mogelijk zowel via de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Voor het oost-west fietsverkeer lijkt de route via de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein overdag een goed alternatief voor de dan drukke noordzijde van de Grote Markt.

De beelden en plattegronden van de structuurschets zijn vanaf vandaag ook online te bekijken via de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Geïnteresseerden kunnen ook daar meepraten en hun reactie geven.