Wonen

Onderzoek: ‘Meeste Groningers tevreden met hun leven, maar welvaart en prettig wonen steeds meer onder druk’

De meeste Groningers tevreden zijn met hun leven. Ze voelen zich veelal gezond en zijn tevreden met de leefbaarheid, woonomgeving en hun eigen woning. Maar: de brede welvaart en het prettig wonen in Groningen staat wel onder druk. Er groeien in Groningen meer kinderen op onder de armoedegrens dan elders in Nederland, en Groningers leven gemiddeld iets minder gezond. Dat zijn  enkele conclusies van een onderzoek naar de welvaart in de provincie Groningen, uitgevoerd door het Sociaal Planbureau Groningen.


Leestijd: 3 minuten

Onderzoek: ‘Meeste Groningers tevreden met hun leven, maar welvaart en prettig wonen steeds meer onder druk’
Onderzoek: ‘Meeste Groningers tevreden met hun leven, maar welvaart en prettig wonen steeds meer onder druk’

In de monitor is te zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Groningen ontwikkelt. Een wisselend beeld, want er is schone lucht, veel ruimte en je kunt in Groningen groots wonen.

Toch staat prettig wonen in de provincie onder druk en is het algemene vertrouwen in de overheid en toekomst laag. De Monitor Brede Welvaart Groningen 2022 van het Sociaal Planbureau Groningen werd maandag overhandigd aan Tjeerd van Dekken, gedeputeerde Provincie Groningen.

Brede welvaart staat onder druk

De provincie Groningen behoort tot de laagst scorende provincies op meerdere bredewelvaartsaspecten, zo blijkt uit de Monitor Brede Welvaart Groningen. Vooral op het gebied van economie, werkgelegenheid, gezondheid en de samenleving. Zo groeien er in Groningen meer kinderen op in gezinnen onder de armoedegrens, leven Groningers gemiddeld iets minder gezond en is de arbeidsparticipatie er één van de laagste van heel Nederland. Bij veel van deze indicatoren is er sprake van een langdurige trend. Daarnaast is er onder Groningers een benedengemiddeld vertrouwen in het landelijk bestuur, instanties en in de toekomst. Mede het gevolg van de gaswinningsproblematiek in Groningen.

“Brede welvaart staat onder druk, dat blijkt duidelijk uit de monitor. Daarom moeten we ons allemaal extra inzetten voor gezondheidszorg, nieuwe en betaalbare woningen en banen”, aldus Tjeerd van Dekken, gedeputeerde Provincie Groningen.

Meeste Groningers tevreden met hun leven

Als je Groningers zelf vraagt hoe het met hen gaat, krijg je een genuanceerder beeld, aldus Heike Delfmann van Sociaal Planbureau Groningen. “Zo blijkt uit de monitor dat de meeste Groningers tevreden zijn met hun leven. Ze voelen zich veelal gezond en zijn tevreden met de leefbaarheid, woonomgeving en hun eigen woning. Bovendien ervaren Groningers een gevoel van verbondenheid en veiligheid in de regio.”

De Groninger panelleden geven ook aan dat er verbeterpunten zijn om de leefbaarheid in de toekomst te waarborgen, zoals het bouwen van nieuwe woningen en het bevorderen van de kwaliteit van de sociale cohesie en voorzieningen in de regio. Het Groninger Panel geeft inzicht in de kwesties die er écht toe doen voor Groningers. Een aantal van die kwesties is zeer specifiek voor de regio, zoals de gaswinning en de hersteloperaties van de aardbevingsschade.

Een aantal groepen en regio’s is extra kwetsbaar

Net zoals in de rest van het land, is de brede welvaart niet gelijk verdeeld over verschillende groepen en regio’s in Groningen. Zo zien we een verschil tussen de oostelijke gemeenten en de rest van de provincie op het gebied van gezondheid, levensstijl en sociaaleconomische indicatoren. De oostelijk gemeenten scoren consequent lager dan de rest van de provincie. Ook is een aantal groepen in de Groningse samenleving extra kwetsbaar voor een opeenstapeling van financiële, gezondheids- en sociale problemen. Dat geldt vooral voor jongvolwassenen en mensen met lage inkomens, een slechtere gezondheid en/of zonder vervolgopleiding.

Over de Monitor Brede Welvaart Groningen

De Monitor Brede Welvaart Groningen 2022 geeft een actueel beeld van de brede welvaart in de provincie Groningen. De monitor maakt helder welke maatschappelijke vraagstukken spelen in Groningen en in welke regio’s of gemeenten interventies gewenst zijn om de brede welvaart te versterken. De Monitor Brede Welvaart Groningen is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen.