Wonen

Provincie Groningen: extra toezicht in natuurgebieden

Er komt extra toezicht in natuurgebieden in Groningen. De provincie Groningen trekt 250.000 euro uit voor extra toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's).


Leestijd: 1 minuut

Provincie Groningen: extra toezicht in natuurgebieden
Provincie Groningen: extra toezicht in natuurgebieden

Volgens de provincie is er een grote toename van het aantal bezoekers in de natuur, nog versterkt door het uitbreken van de coronapandemie. Daardoor is er meer overlast, zoals verstoring door loslopende honden en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan. Met extra toezicht hoopt de provincie, samen met de natuurorganisaties, de kwetsbare natuur beter te beschermen.

BOA's

Het bedrag voor extra toezicht en handhaving is bedoeld voor een periode van twee jaar en wordt verdeeld onder de Stichting Het Groninger Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van deze terreinbeherende organisaties werken samen met de BOA's die de provincie Groningen in dienst heeft.