Wonen

SP wil wethouder inkomen en armoedebeleid leveren

De SP in Groningen wil de komende raadsperiode de wethouder voor werk, inkomen en armoedebeleid leveren. Volgens de partij moet er op deze terreinen veel meer gebeuren om de tweedeling en achterstelling in Groningen te bestrijden. Met name op het gebied van armoedebeleid is er volgens de SP de afgelopen jaren door het college een wanprestatie geleverd. Hier moet volgens de partij fors meer geld in geïnvesteerd worden en het beleid moet beter aansluiten bij de noden van mensen om wie het gaat. Het bestrijden van armoede is volgens de partij de grootste uitdaging voor de komende jaren. Die taak is volgens hen bij de SP in goede handen.


Leestijd: 1 minuut

Fractievoorzitter Jimmy Dijk: “De afgelopen jaren werd duidelijk dat het niet veel uitmaakte of de PvdA, D66 of GroenLinks de grootste partij was. Geen van allen bleek in staat de grote armoedeproblematiek van vele Groningers op te lossen of te verminderen." Er is volgens hem te weinig bereikt.

Volgens de SP moet er meer in armoedebeleid geïnvesteerd worden. Zoals het eerder toekennen van inkomensondersteuning en het opkopen van schulden door de gemeente, maar ook het meer investeren in mensen die in armoede terecht zijn gekomen. Mensen van wie de gemeente de schulden opkoopt, krijgen een beroepsopleiding aangeboden en krijgen daarna een garantie op werk. De SP wil dat de gemeente de kosten betaalt en achteraf een geschikte baan aanbiedt.

Dijk: “Wie armoede in de kern wil aanpakken, moet niet met abstracte vergezichten komen maar wel met vergaande en concrete maatregelen. Dat vraagt om forse investeringen die mensen uit de armoede en achterstelling halen en hen echt vooruit helpen.” 

De SP leverde van 2006 tot 2014 wethouders in het college van B & W. De partij laat nadrukkelijk weten de komende periode weer één of meer wethouders te willen leveren om de gemeente Groningen menselijker en socialer te maken.