Wonen

Stichting Volkhuisvesting heet voortaan IN

De Stichting Volkhuisvesting, een van de grootste woningbouwcorporaties van Groningen heeft een nieuwe naam. En wel een hele korte: ‘In’.


Leestijd: 1 minuut

De nieuwe naam is gekozen in het kader van een reorganisatie van het bedrijf. Het bedrijf wil ook klantgerichter gaan werken. In het kader daarvan koos Volkshuisvesting voor een nieuwe naam: In.Volkshuisvesting beheert en verhuurt in totaal 12.000 woningen, kamers, commerciële ruimtes, garages en ateliers in Groningen.Bij het zoeken van een nieuwe naam voor deze organisatie, die niet streeft naar winstmaximalisatie maar vooral ook een maatschappelijk doel nastreeft, werd er naar gestreefd om de hele visie zo kernachtig mogelijk samen te vatten. Maar dat bleek moeilijk te vinden. Omdat de maatschappelijke taak van de stichting tot uiting kot in de visie, in de missie en in de ambitie werd gekozen voor het eerste woord dat daarin gemeenschappelijk is: ‘in’.Met ingang van dit jaar was de Stichting Volkshuisvesting al gefuseerd met de Stichting Studenten Huisvesting, waarmee al sinds 1994 intensief is samengewerkt. Beide stichtingen gaan nu samen verder onder de naam : In.