Wonen

Waarover dromen Groningers? Duizenden toekomstdromen onderzocht

Waarover dromen Groningers? Wat zijn hun wensen voor de toekomst? En: zijn de dromen van jongeren anders dan die van ouderen? Dat vormde het onderwerp van een grootschalig onderzoek naar de vraag wat wensen en dromen zijn van inwoners van Groningen ten aanzien van hun toekomst. Voor dit grootste dromen-onderzoek door het Sociaal Planbureau Groningen werden meer dan tweeduizend ingestuurde dromen geïnventariseerd.


Leestijd: 3 minuten

Het Groninger Landschap organiseert lentewandeling in Coendersbos
Het Groninger Landschap organiseert lentewandeling in Coendersbos

 “Groningers willen provincie met aandacht voor klimaat en milieu”, zo vat het Sociaal Planbureau Groningen de resultaten van haar onderzoek in één zin samen.

Groningers willen leven in een provincie waar aandacht is voor klimaat en milieu, er zorg is voor behoud van het unieke landschap en waar ingezet wordt op verduurzaming. Het onderzoek werd gedaan onder leden van het Groninger Panel en wordt gepubliceerd in het jubileummagazine, ter ere van het 10-jarig bestaan van Sociaal Planbureau Groningen.

Dromen van Groningers

Leden van het Groninger Panel stuurden ruim 2.000 dromen en idealen in over de toekomst van Groningen. Ze gaan over wat Groningers nu belangrijk vinden, over wat het leven de moeite waard maakt en over wat Groningers richting de toekomst graag willen behouden of versterken. Al deze dromen hebben we onderverdeeld in 3 thema’s; Groen & Duurzaam, Sterk & Stabiel en Sociaal & Zorgzaam.

Groen en duurzaam

Veel dromen gaan over een groene, duurzame en leefbare provincie. Duidelijk is dat Groningers willen leven in een provincie waar aandacht is voor klimaat en milieu, er zorg is voor behoud van het unieke Groninger landschap en waar ingezet wordt op verduurzaming. Veel Groningers zien de provincie graag als voorloper op het gebied van groene energie. Een centrale pijler hierbij is het behoud van het Groninger karakter en de eigen identiteit.

Sterk en stabiel

Uiteraard staat in veel dromen de aardbevingsproblematiek centraal. De wens is duidelijk: een rechtvaardige compensatie voor alle schade, het volledig stoppen van de gaswinning en het waarborgen van veilige woningen voor iedereen. Ook zijn er veel dromen binnengekomen voor een veerkrachtige en welvarende provincie. Ze gaan over het stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van goed onderwijs.

Sociaal en Zorgzaam

Ook het belang van het welzijn van inwoners staat in veel dromen centraal, waarbij de focus ligt op goede bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen, passende woningen en een gezonde leefomgeving. Daarnaast zien we dromen die gaan over het oplossen van armoede, het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van ouderen en kwetsbare inwoners. Onderzoeker Femke de Haan: “Uit eerder onderzoek weten we dat een goede woning en een prettige leefomgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen. Dit zien we ook terugkomen in de dromen van Groningers.” Groningers hopen dat de provincie een plek is waar iedereen zich thuis voelt en waar de inwoners trots zijn op wat de provincie te bieden heeft.

Stappen om dromen te bereiken

Het onderzoek in het jubileummagazine richt zich ook op de stappen die nodig zijn om deze dromen en idealen te bereiken. Op de vraag: ‘Hoe kunnen we de dromen en idealen van Groningers bereiken?’ gaf het Groninger Panel zeven belangrijke punten mee die aandacht behoeven:

  1. Investeer in de regio;
  2. Zet volop in op duurzame ontwikkeling;
  3. Borg een goede bereikbaarheid voor iedereen;
  4. Versterk lokale gemeenschappen;
  5. Zorg dat inwoners meer betrokken en gehoord worden;
  6. Richt je op de langere termijn;
  7. Zoek de samenwerking, zowel binnen als buiten de regio.

Jongeren voelen sterke band met provincie

Om te begrijpen hoe jongeren hun toekomst en die van de provincie zien, richt het magazine zich ook op deze doelgroep. Uit enquêtes en gesprekken blijkt dat veel Groningse jongeren een sterke band voelen met de provincie en dat bijna de helft van de jongeren verwacht over 20 jaar nog steeds in de provincie te wonen. “We zien dat factoren zoals nabijheid van familie en vrienden, fysieke leefomgeving (rust en ruimte) en vertrouwdheid met de regio vaak worden genoemd als ‘blijf-motieven’. Naarmate jongeren ouder worden komt een verhuisintentie vanwege studie of baan vaker ter sprake”, aldus de onderzoekers.

Onderzoeker Femke de Haan: “Om jongeren echt te behouden voor de provincie is het niet alleen belangrijk voldoende studie- en carrièremogelijkheden te bieden in de regio. Maar laat jongeren ook echt meedenken en meepraten over mogelijke woonlocaties voor jongvolwassenen en over de inrichting van de buurt. Dit vergroot de kans dat jongeren later in Groningen blijven.”

(Archieffoto Groninger Landschap, Landgoed Nuis).