Wonen

Waterstanden dalen maar wel meer neerslag op komst

De waterstanden in de Groningse wateren dalen weer, zo meldt waterschap Noorderzijlvest. Maar: het waterschap is wel alert op neerslag die vanaf donderdagmiddag en -avond nog wordt verwacht. Omdat de dijken en kades zijn verzadigd blijft het waterschap inspecties uitvoeren.


Leestijd: 1 minuut

Waterstanden dalen maar wel meer neerslag op komst
Waterstanden dalen maar wel meer neerslag op komst

Overloopgebieden ingezet

Dinsdagavond heeft het waterschap de overloopgebieden in de Vredewoldpolder en de Lettelberterbergboezem ingezet. Deze overloopgebieden zijn gebieden die het waterschap vrijwel direct kan inzetten. Daar is respectievelijk een kleine 250.000 kuub en bijna 500.000 kuub water in gestroomd.  Het waterschap besloot dat nadat de waterstand van het Leekstermeer erg hoog werd en niet zo snel leek te dalen. De hoge waterstand is te verklaren door het vele water dat uit de hoger gelegen gebieden in Drenthe via De Onlanden naar het lager gelegen Leekstermeer stroomt. Via het Leekstermeer gaat het water richting het Lauwersmeer. Inmiddels dalen ook de waterstanden van het Leekstermeer langzaam.

Tolberter Petten: noodbemaling

Aan het eind van woensdagmorgen viel het gemaal bij de Tolberter Petten uit. Daarom wordt daar noodbemaling ingezet. Het waterschap werkt aan een permanente oplossing.

Inspecties van kades

Door alle neerslag is de grond verzadigd. Dat geldt ook voor dijken en kades langs watergangen. Daarom inspecteert het waterschap de dijken en kades regelmatig om te controleren op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen.