Wonen

Werkzaamheden gemeente Groningen aan Moddermanlaan in Helpman

De gemeente Groningen heeft omwonenden in Helpman een brief gestuurd over werkzaamheden die binnenkort in de Moddermanlaan van start gaan. Hieronder de integrale tekst voor de Modderman-laners en aanpalende straten


Leestijd: 3 minuten

‘U merkt het, in de De Sitterstraat en de Van Panhuysstraat wordt gewerkt. In beide straten worden de klinkers van de rijweg en alle stoeptegels opnieuw gelegd. In de De Sitterstraat worden eerst ook de oude huisaansluitingen op de riolering vernieuwd’‘Binnenkort gaat dat ook in de Moddermanlaan gebeuren. Daar gaat zelfs nog méér gebeuren.De Moddermanlaan wordt opgenomen in het glasvezelnetwerk dat momenteel wordt aangelegd. Elders in de stad hebt u die werkzaamheden waarschijnlijk al waargenomen. Een bundel van flexibele kunststofbuizen in verschillende kleuren die in een sleuf wordt ingegraven. Die bundel komt ook door de Moddermanlaan. In uw straat gebeurt achtereenvolgens het volgende:- eerst worden de huisaansluitingen op het gemeenteriool vernieuwd (28 mei – 15 juni)- daarna wordt de glasvezelbundel door de straat gelegd (18 juni – 20 juli)- tijdens de bouwvakantie ligt het werk stil (23 juli – 10 augustus)- dan worden de klinkers van rijweg en trottoirs opnieuw gelegd (15 augustus – 21 september). ‘ ‘Uw huisaansluitingen op het gemeenteriool worden dus eerst vernieuwd. Die huisaansluitingen bestaan nog uit oude gresbuizen. Ze worden vervangen door nieuwe PVC-buizen. Als uw aansluiting aan de beurt is, kunt u enkele uren het toilet niet gebruiken. De aannemer belt tevoren bij u aan. Als u niet thuis bent is dat geen probleem, dan gebruikt u immers ook de riolering niet. De aannemer begint aan de kant van de Hora Siccamasingel en werkt naar de Hereweg toe. Voor elke aansluiting wordt een korte dwarssleuf gegraven, die na afloop provisorisch wordt hersteld.’’Voor de glasvezelbundel wordt, waarschijnlijk in drie etappes, een sleuf gemaakt in de zuidelijke helft van de rijweg. Graven, kabelleggen en dichtgooien gaat in één week, maar daarna wordt de sleuf nog bemalen om het zandpakket goed te verdichten. Verkeer kan erlangs, maar parkeren aan de zuidzijde is tijdelijk niet mogelijk. Over deze kabelaanleg ontvangt u nog apart bericht.’‘Tijdens de bouwvakantie ligt het werk stil. Uw straat ligt er dan niet echt netjes bij maar de gaten zijn dicht en u kunt rijden en parkeren. Als u tenminste niet met vakantie bent.’‘Vanaf woensdag 15 augustus gaat aannemer De Wilde uitgerust aan de gang met uw bestrating. Het is niet de bedoeling dat uw straat in één keer op de schop gaat. De aannemer doet elke dag een stuk. De werkstrook verplaatst zich door de straat, steeds over de hele breedte. Dat betekent dat de straat elke dag ergens is onderbroken, waar u niet met de auto langs kunt. U moet de straat dan aan de andere kant in- of uitrijden. U ziet wel waar de aannemer bezig is, hij begint aan de kant van de Hora Siccamasingel. Komt hij bij u voor de deur, dan zult u eventueel ook een of twee dagen de auto verderop moeten parkeren. Het wijst zich eigenlijk vanzelf.Uw huisvuil kunt u aan de straat zetten zoals u gewend bent. Als de Milieudienst er niet bij kan, zorgt de aannemer dat het even wordt verplaatst. ‘Hebt u vragen of verwacht u problemen door dit werk? Neemt u dan contact op met onze directievoerder. Dat is de heer K. Klaassens van Openbare Werken. U kunt hem – vanaf maandag a.s. – bereiken onder nummer (050) 367 8590.Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.Met vriendelijke groet,J.E.M. ter Beekdienst RO/EZ, afd. communicatie