Wonen

Wethouder: 30.000 vierkante meter extra groen in Groningen

De gemeente Groningen moet er 30.000 vierkante meter groen bij hebben. Dat moet onder meer lukken door jaarlijks tenminste 1000 bomen te planten. Dat zegt wethouder Glimina Chakor(GroenLinks).


Leestijd: 2 minuten

Wethouder: 30.000 vierkante meter extra groen in Groningen
Wethouder: 30.000 vierkante meter extra groen in Groningen

Het college van B en W van Groningen vindt het belangrijk dat er meer, beter en bereikbaar groen is. “We leggen de lat hoog”, zegt verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor. “Naast bomen zorgen plantvakken, grasvelden en parken voor aantrekkelijke wijken en dorpen en versterken ze de biodiversiteit. Het college is alvast gestart met het uitvoeren van een aantal projecten.”

Alle groene projecten komen in een groenuitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt samen met het groenplan in de gemeenteraad besproken. Voor die tijd kan iedereen reageren op het groenplan en ideeën voor groenprojecten aandragen.

Wethouder Chakor
Wethouder Chakor

Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

Aanleg van geveltuinen (archief GIC).
Aanleg van geveltuinen (archief GIC).

Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd.

De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid.” En we willen divers groen zoals bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en planten samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan.

Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat.

De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.

Nu het groenplan in concept klaar is geeft het college het plan vrij voor inspraak. De inspraaktermijn is van woensdag 11 maart tot en met vrijdag 24 april. Iedereen die wil kan een reactie indienen.

Het groenplan is te raadplegen op www.gemeente.groningen.nl/groenplan. Daar is ook een reactieformulier in te vullen. Naast inspraak kunnen inwoners op deze website ook ideeën voor groenprojecten indienen. Ook worden er nog informatieavonden georganiseerd.

Geveltuin. Foto Twitter: @AngelevdStar
Geveltuin. Foto Twitter: @AngelevdStar