In beeld

Het verbod op ongerichte gokadvertenties begint vanaf 1 juli, andere verboden uitgesteld met zes maanden

Nederland werkt al geruime tijd aan een verbod op ongerichte gokadvertenties en het lijkt erop dat dit uiterlijk op 1 juli 2023 eindelijk gaat gebeuren. Minister Franc Weerwind heeft dit onlangs aangekondigd in antwoord op parlementaire vragen van Songül Mutluer (PvdA), Mirjam Bikker (CU), Michiel van Nispen (SP) en Kees van der Staaij (SGP). Dit verbod was oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2023, maar vanwege de benodigde procedures werd het uitgesteld.
 
Dit verbod is gericht op ongerichte advertenties, wat verwijst naar advertenties die mensen niet actief hebben gezocht. De Nederlandse overheid is van mening dat dergelijke advertenties kunnen leiden tot problematisch gokken en wil hier een einde aan maken. Het is een gedurfde stap die de inzet van de overheid laat zien om haar burgers te beschermen tegen de negatieve effecten van gokken.


Leestijd: 3 minuten

Impact van vertraging in implementatie van verbod op ongerichte gokadvertenties op andere verboden

Maar het is meer dan dit. De vertraging in de implementatie van het verbod op ongerichte advertenties voor online casino zal ook andere verboden treffen, die met zes maanden worden uitgesteld. Zo zal het verbod op programmasponsoring van evenementen, dat gepland stond om op 1 januari van kracht te worden, nu op 1 juli 2024 in werking treden. Op dezelfde manier wordt het verbod op shirtsponsoring verschoven van 1 januari naar 1 juli 2025.

Het uitstel van deze verboden is niet goed gevallen bij sommige wetgevers, die vrezen dat de overheid niet genoeg doet om haar burgers te beschermen tegen problematisch gokken. Bikker, Mutluer, Van Nispen en Van der Staaij hebben een “two-strikes-you’re-out” model voorgesteld, waarbij legale online casino’s hun vergunning zouden verliezen na een tweede overtreding van de huidige wet- en regelgeving. Minister Weerwind is echter niet overtuigd van de noodzaak van een dergelijk model en is van mening dat het bestaande handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit (Ksa) al voldoende is om vergunninghouders in toom te houden.

Beginselen van Proportionaliteit en Subsidiariteit

Het handhavingsbeleid van de Ksa is gebaseerd op de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, wat betekent dat zij streven naar het gebruik van de minst ingrijpende maatregel die nodig is om naleving te bereiken. Volgens de minister leiden normoverdragende gesprekken vaak al tot naleving van de regels, en zijn lasten onder dwangsom niet altijd noodzakelijk. Als een last onder dwangsom echter niet leidt tot naleving van de wet, kan daarnaast of in plaats van een last onder dwangsom ook een boete worden opgelegd.

Debat over Vertraging en Uitstel

De vertraging bij het invoeren van het verbod op niet-gerichte kansspelreclame en het uitstel van andere verboden hebben debat aangewakkerd in Nederland. Sommigen vinden dat de overheid niet genoeg doet om haar burgers te beschermen tegen de negatieve effecten van gokken, terwijl anderen vinden dat de overheid een verstandige en afgemeten benadering hanteert.

Gerichte Reclamebenadering

Het is belangrijk op te merken dat de Nederlandse overheid niet alle vormen van gokreclame verbiedt, maar alleen niet-gerichte reclame. Dit betekent dat gokbedrijven hun diensten nog steeds kunnen adverteren bij mensen die er actief naar hebben gezocht. Deze gerichte reclamebenadering wordt gezien als verantwoordelijker, omdat het zich richt op het bereiken van mensen die al geïnteresseerd zijn in gokken, in plaats van de algemene bevolking te bombarderen met advertenties.

Inspanningen om een Veiliger Gokomgeving te Creëren

Over het algemeen neemt Nederland stappen om het probleem van gokken aan te pakken en haar burgers te beschermen tegen schade. Het verbod op niet-gerichte kansspelreclame is slechts één onderdeel van een bredere inspanning om een veiligere gokomgeving te creëren. Hoewel de vertraging in de uitvoering en het uitstel van andere verboden voor sommigen teleurstellend kunnen zijn, is het belangrijk te onthouden dat de overheid een doordachte en zorgvuldige benadering van dit probleem hanteert.

Samenwerking voor een Verantwoorde Gokomgeving

Naarmate de gokindustrie zich blijft ontwikkelen, is het waarschijnlijk dat we meer veranderingen en regelgeving zullen zien om gokverslaving aan te pakken. Het is aan overheden, toezichthouders en gokbedrijven om samen te werken aan het creëren van een veilige en verantwoorde gokomgeving voor iedereen. Nederland zet een stap in de goede richting met het verbod op niet-gerichte kansspelreclame, en we kunnen alleen maar hopen dat andere landen zullen volgen.