Bereikbaarheid & Verkeer

Gerrit Krol brug verdwijnt; wel of geen nieuwe brug terug? Volgende week informatieavond

Groningen werkt niet alleen aan het verbeteren van de bereikbaarheid via de wegen, maar ook via het water. Zo willen gemeente en provincie Groningen ook dat de Gerrit Krolbrug wordt vervangen, om grotere en vooral hogere schepen door te kunnen laten. De vraag is alleen of er een vergelijkbare brug moet komen, of dat een fietsbrug voldoende is.


Leestijd: 1 minuut

Woensdag 14 mei organiseert de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) in samenwerking met de Provincie Groningen een informatieavond over de vervanging van de Gerrit Krol-bruggen. Deze wordt gehouden in buurtcentrum het Heerdenhoes aan de Isebrandtsheerd en begint om 20 uur.

Zoals bekend wordt de Krol-brug in het kader van de ‘opwaardering’ van de vaarroute Lemmer-Delfzijl vervangen. Ook is de brug oud en versleten. Vanwege de samenhang tussen de vervanging én de ontwikkeling van de Oosterhamrikzône werd eind 2013 als mogelijke oplossing gepresenteerd dat op de plek van de huidige Krol-brug niets terug zou kunnen komen.

In de door de provincie Groningen gevormde klankbordgroep bleek dat er breed draagvlak is voor minimaal een fietsverbinding als vervanging van de huidige brug, maar daarmee is dat nog niet definitief.

Op de informatiebijeenkomst zullen zowel de provincie Groningen als de BOB een presentatie verzorgen. Vervolgens is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.