Bereikbaarheid & Verkeer

Groningen Bereikbaar start samenwerking met Amsterdam en Almere voor beter gebruik van de openbare ruimte

Nederlandse steden streven naar schonere, veiligere en inclusievere mobiliteit, maar ervaren toenemende druk op de beschikbare ruimte. Groningen Bereikbaar bundelt daarom de krachten met de gemeenten Amsterdam en Almere. Donderdag zetten ze hun handtekening onder een samenwerking waarmee nieuwe instrumenten worden getest om de regie over de openbare ruimte beter te kunnen voeren.


Leestijd: 1 minuut

De samenwerking heet DRO: Digitale regie op de openbare ruimte. Het maakt deel uit van het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem en ontving eind 2023 een innovatieopdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met een budget van ruim 23 miljoen euro werkt DRO-DMI de komende 5 jaar aan de ontwikkeling van digitale instrumenten om beter regie te kunnen voeren op het gebruik van de openbare ruimte.

Het ontwikkelen van die digitale instrumenten is volgens Groningen Bereikbaar belangrijk, omdat traditionele instrumenten – zoals verkeerslichten of infrastructurele aanpassingen – niet altijd voldoende zijn in een dynamische mobiliteitslandschap. Omdat het gebruik van de openbare ruimte alleen maar meer dynamisch zal worden, zijn aanvullende instrumenten nodig om steden en regio’s toegankelijk en leefbaar te houden.

De problemen van de aangesloten steden zijn divers, maar sluiten ook bij elkaar aan. Amsterdam krijgt te maken met een grote groei van het aantal inwoners, Almere kampt met groeiende mobiliteitsbehoeften en toenemende mobiliteitsarmoede. Groningen ervaart dagelijks verkeersopstoppingen op de toegangswegen vanuit Drenthe, Friesland en Duitsland.

Het project zal de komende jaren op data gebaseerde oplossingen verkennen, ontwikkelen en testen. Een voorbeeld is het weren van vervuilende voertuigen in bepaalde gebieden of het toekennen van parkeerruimte voor specifieke gebruikers.

Over het DMI-ecosysteem

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. DMI is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds en richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het DRO-DMI-consortium werkt samen met andere partijen zoals TNO en Vervoerregio Amsterdam.