Bereikbaarheid & Verkeer

Groningen wil ‘gezondheidszone’ tegen vervuilende scooters

De Groningse gemeenteraad wil een ‘gezondheidszone’ in de binnenstad waar geen vervuilende scooters mogen rijden.


Leestijd: 1 minuut

Groningen wil ‘gezondheidszone’ tegen vervuilende scooters
Groningen wil ‘gezondheidszone’ tegen vervuilende scooters

De raad heeft het college van burgemeesters en wethouders opdracht gegeven om met een plan te komen hoe er in 2022 een milieuzone voor de binnenstad voor vervuilende scooters kan worden ingesteld.

Fijnstof

Het initiatief komt van Tom Rustebiel (D66). Samen met coalitiepartners GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie diende hij een motie voor een gezondsheidszone in. “Vervuilende scooters storen tot duizend keer zoveel fijnstof uit dan een bestelbus”, aldus de indieners van deze motie. Een meerderheid van 29 stemmen (16 tegen) steunde de motie (zie de stemresultaten). Bij de plannenmakerij voor de milieuzone worden belanghebbenden zoals ondernemers en mensen die van de scooter afhankelijk zijn nauw betrokken.

De raad besloot ook tot de aanpak van het weren van scooters (officieel snorfietsen) van fietspaden waar dan kan. Een meerderheid (31 stemmen voor, 14 tegen, zie stemresultaten) steunde de motie ‘Zo snel mogelijk zoveel mogelijk snorfietsen van het fietspad’ die Benni Leemhuis (GroenLinks) met ook D66, PvdA, ChristenUnie en CDA had ingediend. Scooters moeten dan op de rijbaan rijden.

Ongelukken

“Het is wenselijk om snorfietsen vanwege hun snelheid, hun hoge uitstoot, hun relatief hoge lawaaiproductie, hun relatief grote massa en hun relatief grote breedte zo snel mogelijk en op zoveel mogelijk plekken van het fietspad af te krijgen”, aldus de indieners van de motie. In Amsterdam mogen op sommige fietspaden al geen snorfietsen meer komen. Daar zou de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan tot 50 % minder snorfietsgebruik hebben geleid en 70% minder ongelukken waarbij snorfietsen zijn betrokken.

Scooters (snorfietsen) was één van de onderwerpen waarover de gemeenteraad woensdag 12 februari besluiten heeft genomen. Andere onderwerpen waren onder meer de jaarwisseling, het wietexperiment in Groningen en de nieuwe regels voor het WMO-vervoer.