Bereikbaarheid & Verkeer

Han de Ruiter (Hanzehogeschool): ‘Bereikbaarheidsprobleem in Groningen is oplosbaar’

Vele duizenden mensen brengen dagelijks een bezoek aan de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit op de Zernikecampus. En hoewel er zeer ruime parkeervoorzieningen rond het enorme onderwijscomplex zijn aangelegd, is het steeds lastiger geworden om er te parkeren. Maar het bereikbaarheidsprobleem rond de Hanzehogeschool is al enkele jaren geleden onderkend en de maatregelen die sindsdien zijn genomen beginnen al effect te sorteren.


Leestijd: 3 minuten

Open Dag Hanzehogeschool Groningen zaterdag 7 maart
Open Dag Hanzehogeschool Groningen zaterdag 7 maart

‘Als we niets hadden gedaan dan was het hier al lang volledig vastgelopen. Maar dat hebben we al enkele jaren geleden onderkend. Wij doen er sindsdien alles aan om onze medewerkers en ook studenten uit de auto te krijgen. En stimulerende maatregelen om voor een ander vervoer dan de auto te kiezen beginnen echt te werken.’ Dat zegt Han de Ruiter, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.

De Ruiter is ook voorzitter van de ‘Adviesgroep Bedrijfsleven Groningen Bereikbaar!’. Dat is een commissie met vertegenwoordigers van onder meer VNO NCW Noord en de grote ondernemingen en instellingen in Groningen. Deze adviseert de stuurgroep GB! over kwesties die te maken hebben met de bereikbaarheid. Het bedrijfsleven in Groningen heeft er groot belang bij dat onnodige files en opstoppingen die de Groningse economie zeer kunnen schaden, worden voorkomen.

‘Wij hebben als Hanzehogeschool verschillende maatregelen bedacht om te stimuleren dat mensen de auto laten staan, en met fiets, bus, e-bike of op andere manier bij ons komen. Ik zie aan de parkeerterreinen op de Zernike Campus dat het hier vroeger voller was, dus het lijkt te werken. Bovendien zijn er minder files en zijn we al met al redelijk bereikbaar. Maar het kan nog veel beter, we zijn er nog niet!’, aldus De Ruiter.

Wiebenga-complex

Een voorbeeld van een opmerkelijke recente maatregel vormt de aanstaande renovatie van het Wiebenga-complex in de Korrewegwijk, waar onze gezondheidszorgopleidingen zijn gesitueerd. Die wordt volledig in oude staat terug gebracht. Dat betekent dat de parkeergelegenheid er  verdwijnt. ‘Dat leverde kritische vragen op vanuit het personeel zo horen wij van de Medezeggenschapsraad. Maar wij hebben gezegd dat men de auto ook kan stallen in de Boterdiep-parkeergarage. Wij gaan dat natuurlijk niet voor het personeel betalen, want mensen kiezen er zelf voor om met de auto te komen’, aldus Han de Ruiter.

Adviescommissie

De Ruiter vindt het een goede zaak dat het Groningse bedrijfsleven gesprekspartner is voor de overheden met betrekking tot maatregelen rond bereikbaarheid.’Wij worden als bedrijfsleven serieus genomen, er wordt naar ons geluisterd.’

Overigens levert het lidmaatschap van de Adviesgroep ook andere voordelen op. ‘Zo komen wij er ook vertegenwoordigers tegen van andere grote bedrijven in Groningen, waar we ook van kunnen leren. Zo hoorden wij van GasTerra dat zij geen parkeergarage wilden onder hun nieuwe kantoor aan de Stationsweg en dat dat prima uitpakte. En dat ondersteunt onze mening bij de renovatie van het Wiebenga-complex een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen, over te houden ’.

Bereikbaarheidsprobleem is oplosbaar

Han de Ruiter is er van overtuigd dat het bereikbaarheidsprobleem voor Groningen in het algemeen en voor de Zernikecampus in het bijzonder, oplosbaar is. ‘Het gaat namelijk om (menselijk) gedrag, en dat kun je beïnvloeden. Ik denk dat we in Groningen zeker voldoende maatregelen kunnen  verzinnen om te voorkomen dat alles hier vast komt te zitten en om mensen uit hun auto te krijgen. Dat betekent wel dat we continu het bewustzijn van de mensen moeten proberen te beïnvloeden, en dat vraagt ook permanent aandacht van ons als bestuurders en daarbij kunnen studenten met creatieve oplossingen komen ’, aldus Han de Ruiter.