Bereikbaarheid & Verkeer

Komende zaterdag 24 mei Open Huis op bouwplaats Noordzeebrug

Mensen die willen weten hoe het staat met de vorderingen van de bouw van de Noordzeebrug in Groningen kunnen zaterdag 24 mei van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen op de bouwplaats


Leestijd: 2 minuten

Opdrachtgever de provincie Groningen neemt dan samen met de uitvoerende aannemers Van Spijker en Oosterhof Holman deel aan de landelijke

Dag van de Bouw.

Wat is er allemaal te zien?

Er is een infopunt (overdekt)  waar algemene informatie over de bouw van de Noordzeebrug en het nieuwe knooppunt bij de Bedumerweg te krijgen is. Ook is er een wandelroute over het terrein en op markante punten is er verdere informatie over de werkzaamheden. Voor kinderen is er een zandbak, een terrein met (speelgoed) kranen en een springkussen. De Open Dag is zowel voor jong als oud geschikt. Voor mindervaliden is het terrein minder toegankelijk.

Startpunt Open Dag

De ontvangst voor de open dag van de Noordzeebrug is op bedrijventerrein De Hoogte, helemaal achteraan bij de Smirnoffstraat. Bezoekers wordt gevraagd zo veel mogelijk op de fiets of lopend te komen. Fietsers en voetgangers kunnen bij de Curaçaostraat via een looproute op het bouwterrein bij de Smirnoffstraat komen. Aan de Curaçaostraat is een fietsenstalling aanwezig. Daar zijn borden van de Dag van de Bouw aanwezig, die de route aangeven. Bij bedrijventerrein De Hoogte achteraan de Smirnoffstraat is een parkeerplaats voor auto's. Verkeersregelaars begeleiden daar het verkeer.

Omwonenden
Omwonenden van de Noordzeebrug hebben huis-aan-huis een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De provincie Groningen hecht er waarde aan om de omgeving  persoonlijk te ontvangen. Als naaste buren maken zij dagelijks het lief, maar ook het leed (o.a. geluidsoverlast) mee.

Doel werkzaamheden

De Noordzeebrug ligt over de Hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Fryslân werken aan de verbetering van deze vaarweg. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen, waaronder de Noordzeebrug.

Met de aanpak van de Hoofdvaarweg kunnen grotere schepen vlot en veilig varen. Dan gaat het onder meer om klasse Va-schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van maximaal 3.000 ton. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.