Bereikbaarheid & Verkeer

Noordelijke rotonde Gotenburgweg wordt T-kruising

Aan de Osloweg/Gotenburgweg gaat de komende twee maanden de rotonde aan de noordkant van de ringweg vervangen worden door een T-kruising. Aan de zuidzijde gaat de rotonde definitief ingericht worden. Vanwege deze werkzaamheden is de onderdoorgang op de Gotenburgweg van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 23 december afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers wordt een tijdelijk fietspad aangelegd.


Leestijd: 2 minuten

Noordelijke rotonde Gotenburgweg wordt T-kruising
Noordelijke rotonde Gotenburgweg wordt T-kruising

De Osloweg en de Gotenburgweg liggen op bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort en zijn nu nog met elkaar verbonden door rotondes (zie de afbeelding hieronder).

De bestaande situatie op bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort, met links het Winschoterdiep. Aan de noordzijde van de ringweg ligt de rotonde die de Osloweg en de Gotenburgweg met elkaar verbindt. Afbeelding: Openstreetmap.
De bestaande situatie op bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort, met links het Winschoterdiep. Aan de noordzijde van de ringweg ligt de rotonde die de Osloweg en de Gotenburgweg met elkaar verbindt. Afbeelding: Openstreetmap.

Tot voor kort werd de noordelijke rotonde veel gebruikt door verkeer vanaf Driebond/Eemspoort richting de Europaweg en de zuidelijke ringweg. Nu Driebond een eigen oprit op de zuidelijke ringweg heeft gekregen (bij de Stettinweg), is een rotonde hier niet meer nodig. Voor een betere doorstroming van het autoverkeer van de Osloweg naar de Gotenburgweg en omgekeerd vervangen we de noordelijke rotonde door een T-kruising. De rotonde aan de zuidzijde van de ringweg, waar ook de Bergenweg op aansluit, blijft wel bestaan.

Verkeershinder

De werkzaamheden bestaan uit twee fases. De noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de ringweg op de Gotenburgweg zijn in beide fases afgesloten voor alle verkeer. In de tweede fase is ook de zuidelijke rotonde dicht. Voor fietsers leggen we tijdelijke fietspaden aan.

Fase 1: van maandag 24 oktober (07.00 uur) tot maandag 21 november (07.00 uur)

In de eerste fase zijn dicht (zie de plattegrond hieronder):

  • de noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de ringweg;
  • de Osloweg vanaf de Stettinweg richting de Euvelgunnerbrug.

De Helsinkistraat blijft bereikbaar via een tijdelijke weg.

Fietsers kunnen gebruikmaken van een tijdelijk fietspad over het parkeerterrein bij Central Industry Group.

De locatie van de werkzaamheden en de afsluitingen in fase 1. Het rode vlak is het werkgebied. De groene lijn is het tijdelijke fietspad. De zwarte lijn is de tijdelijke weg voor autoverkeer naar de Helsinkistraat.
De locatie van de werkzaamheden en de afsluitingen in fase 1. Het rode vlak is het werkgebied. De groene lijn is het tijdelijke fietspad. De zwarte lijn is de tijdelijke weg voor autoverkeer naar de Helsinkistraat.

Fase 2: van maandag 21 november (07.00 uur) t/m vrijdag 23 december (17.00 uur)

In de tweede fase zijn dicht:
• de noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de ringweg;
• de Osloweg vanaf de Stettinweg richting de Euvelgunnerbrug;
• de zuidelijke rotonde op de Gotenburgweg en de Kieler Bocht tussen Skagerrak en Bergenweg.

De locatie van de werkzaamheden en de afsluitingen in fase 2. Rood = werkgebied. Groene lijn = tijdelijke fietspad. Groene stippellijn = tijdelijk fietspad vanaf 9 december. Zwarte lijn = tijdelijke weg voor autoverkeer naar de Helsinkistraat.
De locatie van de werkzaamheden en de afsluitingen in fase 2. Rood = werkgebied. Groene lijn = tijdelijke fietspad. Groene stippellijn = tijdelijk fietspad vanaf 9 december. Zwarte lijn = tijdelijke weg voor autoverkeer naar de Helsinkistraat.

De Helsinkistraat blijft bereikbaar voor autoverkeer. Ook nu is er voor fietsers een tijdelijk fietspad om de werkzaamheden heen. Vanaf 9 december verschuift het tijdelijke fietspad aan de zuidzijde van de rotonde iets omhoog.

Lees voor meer informatie over de gevolgen voor het verkeer het artikel Rotondes bij Osloweg en Gotenburgweg tot eind december dicht.

Zo gaat het worden

Op deze impressie is te zien hoe de Gotenburgweg en de Osloweg er in de toekomst uit moeten gaan zien.

Impressie van de zuidelijke ringweg bij de Gotenburgweg en de Osloweg.
Impressie van de zuidelijke ringweg bij de Gotenburgweg en de Osloweg.

Beelden: Aanpak Ring Zuid