Bereikbaarheid & Verkeer

Noordelijke werkgevers tekenen intentieverklaring Operatie Ring Zuid

Grote werkgevers uit Noord-Nederland hebben woensdag de ‘intentieverklaring Operatie Ring Zuid’ ondertekend. Daarmee geven ze aan zich in te zetten om Groningen en het Groningse bedrijfsleven zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens Operatie Ring Zuid.


Leestijd: 1 minuut

De ondertekening was onderdeel van de captains meeting, een tweejaarlijkse bijeenkomst waar Groningen Bereikbaar in gesprek gaat met bedrijven en instellingen over de werkzaamheden aan weg en spoor en slimme en duurzame mobiliteit.

Operatie Ring Zuid

Vanaf september volgend jaar kan het verkeer over de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen rijden. Om dat mogelijk te maken, moeten eerst het nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten worden op de bestaande wegen. Dat gebeurt van eind maart tot begin september 2024 onder de noemer Operatie Ring Zuid. De werkzaamheden leveren vijf maanden lang ernstige verkeershinder op.

Minder autoverkeer noodzakelijk

Om Groningen tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden is het noodzakelijk dat er tijdens Operatie Ring Zuid elke dag 80.000 minder auto’s op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Dat is 20 procent minder verkeer dan normaal. “De inzet van Groningse werkgevers is daarbij cruciaal. Met het stimuleren en faciliteren van thuiswerken, het reizen met de fiets, het OV of via een P+R, of het plannen van afspraken buiten de spits, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren,” aldus Philip Broeksma, voorzitter van de Stuurgroep Groningen Bereikbaar.

Samenwerking met werkgevers

Groningen Bereikbaar heeft de afgelopen tien jaar een samenwerking opgebouwd met het Groningse bedrijfsleven met als doel Groningen zo goed mogelijk duurzaam bereikbaar te houden tijdens de verbouwing van de zuidelijke ringweg en het hoofdstation. Regiomanager Jurgen Elshof van VNO-NCW MKB Noord: “Dat werkgevers en ondernemers hinder gaan ondervinden tijdens de werkzaamheden is een feit. Het doel van onze inzet is om de bedrijven bereikbaar te houden voor hun werknemers en klanten. En om de logistiek van bedrijven door te laten gaan. Samen met Groningen Bereikbaar blijven we ons inzetten om de operatie te laten slagen!”