Bereikbaarheid & Verkeer

Rover: “Niet alleen treinstation bij nieuwe wijk Suikerzijde, maar ook bij Zernike Campus”

Het is een goede zaak dat de gemeente Groningen streeft naar een extra treinstation in Groningen, bij de nieuw te ontwikkelen wijk Suikerzijde. Maar het zou nog beter zijn wanneer er ook een nieuwe treinverbinding komt naar Zernike Campus.  De Groningse afdeling van reizigersvereniging Rover schrijft dit in een inspraakreactie op de plannen voor “De Suikerzijde”.


Leestijd: 1 minuut

In de gemeentelijke plannen wordt voorzien in een nieuw station De Suikerzijde op de spoorlijn Groningen – Leeuwarden. Daar is Rover tevreden mee. Maar met een treinverbinding naar Zernike is geen rekening gehouden, zo schrijft Menno Visser namens Rover Groningen.

De gemeente wil niet verder gaan dan een busverbinding. Rover is van mening dat allerlei ontwikkelingen voor een treinverbinding pleiten: verdubbeling spoor Groningen – Leeuwarden, Lelylijn (Groningen-Amsterdam) , Wunderline (Groningen-Bremen), Nedersaksenlijn (Groningen – Emmen), de ombouw van het Hoofdstation, de overdracht  van de regionale spoorlijn Groningen – Zwolle naar de provincies en de invoering van betaald parkeren in een groot deel van de stad.

Rover denkt dat een betere verbinding met openbaar vervoer meer forensen uit de auto haalt. Dat draagt bij aan het verminderen van het klimaatprobleem en de verkeersoverlast.