Bereikbaarheid & Verkeer

Slimme Vraag: “Waarom is de betonnen vloer bij De Frontier tijdelijk?”

Bij appartementencomplex De Frontier is eind 2020 een tijdelijke betonnen vloer aangelegd. Op deze vloer wordt het spoordek gebouwd, dat later op zijn plek onder het spoor wordt gereden. Volgens projectprojectorganisatie Aanpak Ring Zuid krijgen ze daar regelmatig de vraag waarom er gekozen is voor een tijdelijke vloer. Want die moet er later ook weer uit. Dat kost geld en geeft de nodige overlast.


Leestijd: 2 minuten

Slimme Vraag: “Waarom is de betonnen vloer bij De Frontier tijdelijk?”
Slimme Vraag: “Waarom is de betonnen vloer bij De Frontier tijdelijk?”

Het antwoord wordt gegeven op de website van Aanpak Ring Zuid.

Aan de zuidzijde van de bestaande ringweg wordt een nieuwe ringweg gebouwd, die verdiept wordt aangelegd. Ook bij De Frontier aan de Verlengde Meeuwerderweg. Hier is inmiddels met damwanden de bouwkuip gemaakt waarin de verdiepte ligging wordt gebouwd.

Eerst wordt daar een betonnen spoordek gebouwd. Dat spoordek is het deel van de verdiepte ligging waar in de toekomst de treinen overheen rijden. Bouwen op de plek van het spoor kan niet, want dan zou het treinverkeer langdurig moeten worden stilgelegd. Daarom wordt het spoordek vlak naast het spoor, in de bouwkuip van de verdiepte ligging, gebouwd. Als het spoordek klaar is, krijgt het zijn plek onder het spoor.

Tijdelijke werkvloer

Om het spoordek bij De Frontier te kunnen bouwen, is er een tijdelijke werkvloer gemaakt. Deze tijdelijke werkvloer zit ongeveer halverwege de diepte van de uiteindelijke verdiepte ligging. Het is namelijk niet mogelijk om eerst de bouwkuip op deze plek helemaal uit te graven en dan in de diepe bouwkuip te werken aan het spoordek. Dit is te diep om straks veilig en beheerst  het spoordek op zijn plaats te rijden. Voor het inrijden worden SPMT’s gebruikt. Dat zijn een soort platte voertuigen waar het dek straks op ligt.

Voorbouwlocatie opruimen

Nadat het spoordek is ingereden, wordt het tijd om bij De Frontier de voorbouwlocatie op te ruimen. Dat betekent ook dat de tijdelijke werkvloer er weer uit gaat. Dit geeft geluidshinder voor de omgeving. Het verwijderen van de werkvloer is nodig om hier verder te kunnen bouwen aan de verdiepte ligging. Na het weghalen van de werkvloer kan hier de bouwkuip verder worden uitgraven. Ook worden ‘stempels’ aangebracht. Dat zijn brede buizen die tijdelijk haaks tussen de beide damwanden worden gezet. Dit voorkomt dat de damwanden naar binnen bewegen bij het leeggraven van de bouwkuip. Vervolgens kan de definitieve vloer gestort worden en daarna ook de wanden van de verdiepte ligging.