Bereikbaarheid & Verkeer

Sterrebosstraat aan kant Waterloolaan vanaf 30 april dicht voor autoverkeer

Om sluipverkeer door de Herewegbuurt tegen te gaan, wordt op 30 april de Sterrebosstraat afgesloten van de Waterloolaan. De afsluiting geldt alleen voor autoverkeer, voor voetgangers en fietsers verandert er niets.


Leestijd: 1 minuut

Sterrebosstraat aan kant Waterloolaan vanaf 30 april dicht voor autoverkeer
Sterrebosstraat aan kant Waterloolaan vanaf 30 april dicht voor autoverkeer

Sinds augustus 2019 heeft de Waterloolaan tweerichtingsverkeer. Samen met het wijkcomité Herewegbuurt is bekeken wat daarvan de gevolgen zijn voor het autoverkeer in de wijk.

Volgens het wijkcomité zijn er nog steeds te veel auto’s die de Sterrebosstraat en de Anna Paulownastraat als sluiproute gebruiken. Bijvoorbeeld om de verkeerslichten op de kruising met de Hereweg te ontwijken. Dit is niet wenselijk en kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Door de nieuwe afsluiting kan autoverkeer vanuit de Sterrebosstraat niet meer de Waterloolaan in rijden. Omgekeerd kunnen automobilisten op de Waterloolaan niet meer de Sterrebosstraat in. De afsluiting bestaat uit betonblokken op de weg. Ook worden de belijning en bebording aangepast. In overleg met het wijkcomité wordt in de gaten gehouden of de maatregel het gewenste effect heeft.