Bereikbaarheid & Verkeer

Straks nóg sneller op de fiets van de binnenstad naar de Suikerzijde

Het voormalige Suikerfabriek-terrein bij de westelijke ringweg van Groningen ligt al niet heel ver van de binnenstad af, maar in de toekomst ben je er nóg sneller. Voor deze toekomstige woonwijk is de bouw begonnen van een snelle en veilige voetgangers- en fietsverbinding. “De nieuwe route brengt De Suikerzijde letterlijk dichterbij”, zegt Maartje Bos, omgevingsmanager bij projectorganisatie De Suikerzijde.


Leestijd: 1 minuut

Afbeelding | Groningen Bereikbaar
Afbeelding | Groningen Bereikbaar

In de plannen voor De Suikerzijde komen zo’n 5.000 woningen met bijbehorende voorzieningen. Nu is dit deel van de stad op de fiets alleen te bereiken via een tijdelijke ‘bietenbrug’. Om de wijk beter met de omgeving te verbinden, én om het wandelen en fietsen te stimuleren, wordt de ‘Suikerzijderoute’ aangelegd. Deze fietsroute loopt grofweg van de Admiraal de Ruyterlaan (Alfa College), onder de spoorlijn en de westelijke ringweg door, tot aan het Suikerterrein.

Nieuw spoordek

Het eerste deel van de werkzaamheden zit erop. Onder de spoorlijn is gestart met de bouw van een onderdoorgang. “De onderdoorgang is nog niet helemaal klaar”, legt Bos uit. “Maar er is al wel een nieuw treindek ingereden.” Treinen tussen het Hoofdstation en Roodeschool en Delfzijl rijden nu over een betonnen spoordek, dat de bovenkant van de toekomstige onderdoorgang vormt.

Om dat nieuwe spoordek te maken, is er in april en mei drie keer een periode geweest zonder treinverkeer. Tijdens de rest van de werkzaamheden aan de route kunnen de treinen gewoon blijven rijden. Wel moeten er nog wegen kort worden afgesloten voor de werkzaamheden aan het fietspad onder de westelijke ringweg door.

Najaar 2024

Hoewel het eerste deel erop zit, duurt het nog even voor je over de Suikerzijderoute kunt fietsen. Als alles volgens planning loopt, is de route in het najaar van 2024 klaar. “Dat heeft vooral te maken met de onderdoorgangen”, zegt Bos. “De route loopt niet alleen onder het spoor door, maar ook onder op- en afritten van de westelijke ringweg. Het is een complex werk dat met zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en verkeer moet plaatsvinden. Daar gaat tijd in zitten.”

Meer informatie?

Op de website van de gemeente Groningen vind je meer informatie over het project.