Bereikbaarheid & Verkeer

Waar zijn de monumentale perronkappen gebleven?

De monumentale perronkappen van het Hoofdstation zijn eerder dit jaar verwijderd om ruimte te maken voor de grote werkzaamheden op het station. Ook worden de kappen gerestaureerd, maar waar doen ze dat? Op die vraag geeft ProRail een antwoord.


Leestijd: 1 minuut

Waar zijn de monumentale perronkappen gebleven?
Waar zijn de monumentale perronkappen gebleven?

In april dit jaar startte aannemer Anton Groep met het verwijderen van de monumentale perronkappen op het station. Die zijn na 120 jaar in weer en wind staan toe aan restauratie. En er moest ruimte gemaakt worden voor de aanpak van station Groningen. “Omdat we het belangrijk vinden de historische kappen te behouden, zijn ze ingepast in het ontwerp van station Groningen en worden ze uiteindelijk weer teruggeplaatst”, aldus ProRail.

Van Groningen via Friesland naar Noord-Holland
De in delen gedemonteerde perronkappen liggen nu in een loods in Opdam (Noord-Holland). Maar voordat ze daar kwamen hebben ze nog een tussenstop gemaakt. Vanuit Groningen zijn ze eerst naar een loods in Leeuwarden gebracht om ze verder te demonteren. Daar werden de elementen gestraald om de oude verflagen er af te halen. Pas daarna gingen ze op transport naar Opdam. 

Inventariseren en rekenen
In Opdam wordt gekeken hoe stevig de perrondelen nog zijn. Het moet straks allemaal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Op basis van de inventarisatie en berekeningen wordt per element bepaald of en hoe er gerestaureerd moet worden. Het kan ook zijn dat sommige delen zo slecht zijn, dat ze niet meer bruikbaar zijn en aan vervanging toe zijn. Dit gebeurt in overleg met de Monumentencommissie van de gemeente Groningen. De insteek is om zoveel mogelijk historische materialen te behouden en tegelijkertijd de perronkappen geschikt te maken voor de komende 100 jaar. 

Terug in 2022
Na het herstelproces worden de elementen geconserveerd; ze krijgen een behandeling om aantasting door invloeden van buitenaf te voorkomen. Daarna zijn ze gereed voor montage op locatie. Dat gaat plaatsvinden in 2022, als de verbouwing van het station grotendeels klaar is.