Bereikbaarheid & Verkeer

Waterkelder onder verdiepte ligging in gebruik

Volgende week neemt Aanpak Ring Zuid de waterkelder in gebruik die onder de verdiepte ligging ligt. In de bak – ter grootte van een olympisch zwembad – wordt regenwater opgevangen, zodat de verdiepte ligging niet onder water komt te staan.


Leestijd: 1 minuut

“De neerslag wordt de komende jaren steeds heviger en intenser”, legt Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid uit. “Daar moeten we bij het bouwen van de verdiepte ligging rekening mee houden. De verdiepte ligging is ruim een kilometer lang en heeft twee in- en uitgangen en twee open gedeelten. Als het regent, valt hier heel veel water in. Om te voorkomen dat de verdiepte ligging onder water komt te staan, stellen we zeer hoge eisen aan het waterafvoersysteem.”

Afbeelding | Aanpak Ring Zuid

De eis is dat het systeem een bui aan kan waarbij in honderd minuten 80 millimeter aan water valt. Ter vergelijking: normaal valt er in een maand in Nederland 70 mm. Naar verwachting komt zo’n grote bui maar eens in de 250 jaar voor.

“Tijdens zo’n megabui moet het systeem in de totale verdiepte ligging in honderd minuten 2.000 kubieke meter water kunnen verwerken”, vervolgt Reessink. “Doordat het wegdek een beetje schuin afloopt, stroomt het regenwater via de vele kolken en de waterafvoerbuizen in de wegvloer naar de waterkelder toe. Deze waterkelder ligt op het diepste punt van de verdiepte ligging, onder de rijbaan, net ten westen van het Oude Winschoterdiep.”

De waterkelder bestaat uit verschillende compartimenten. Het eerste regenwater is vaak wat vervuild en wordt opgevangen in het vuilwatercompartiment. Dit vervuilde water wordt afgevoerd op het riool en vervolgens gezuiverd. Valt er meer water, dan wordt dit opgevangen in het schoonwatercompartiment en daarna geloosd op het Oude Winschoterdiep. Omdat de waterkelder zo groot is kan de pompinstallatie, die het water naar het Oude Winschoterdiep wegpompt, met een relatief kleine capaciteit toe. Er worden twee pompen geïnstalleerd, die elkaars reserve zijn.

Het pompensysteem van de waterkelder wordt getest tussen 18 en 22 december.