Economie

Partnerbijdrage

Alles over aanmaningskosten

Steeds meer mensen bestellen producten online. Dit geldt zeker voor jongeren. Bij veel webshops heb je ook de mogelijkheid om achteraf te betalen. Dit is erg handig, maar het punt is dat veel jongeren soms vergeten te betalen. Dan kunnen ze vervolgens te maken krijgen met aanmaningskosten. Maar wat zijn aanmaningskosten eigenlijk en mogen alleen deurwaarders zoals de Devoordeligstedeurwaarder.nl dit in rekening brengen of hebben anderen ook die bevoegdheden?


Leestijd: 3 minuten

Alles over aanmaningskosten
Alles over aanmaningskosten

Wat zijn aanmaningskosten?

Op een factuur moet altijd een betalingstermijn staan. De betalingstermijn is doorgaans dertig dagen, maar daar kan van worden afgeweken. Binnen die periode heeft de klant de ruimte om het factuurbedrag over te maken. Is het geld binnen de betalingstermijn nog niet overgemaakt? Dan kunnen er soms aanmaningskosten in rekening worden gebracht. In de volksmond worden dit herinneringskosten genoemd. De wettelijke term is incassokosten.

Wanneer mogen aanmaningskosten in rekening worden gebracht?

Is de betalingstermijn van een factuur verstreken en is het geld nog niet overgemaakt? Dan mag een bedrijf of organisatie nog niet direct aanmaningskosten in rekening brengen. Eerst moet er een herinneringsbrief worden gestuurd. In deze herinneringsbrief moet een nieuwe termijn voor de rekening worden vastgesteld. Ook de eventuele incassokosten bij een niet tijdige betaling moeten worden vermeld in de herinneringsbrief.

Maximale hoogte aanmaningskosten

Er zijn ook wettelijke regels gebonden aan de hoogte van de aanmaningkosten. Dat is ook wel logisch, want anders zou iedereen wat anders in rekening kunnen brengen en dat is natuurlijk niet eerlijk. De maximale hoogte wordt per jaar vastgesteld en kan dus ook verschillen. Het maximale aanmaningsbedrag is altijd een percentage van de rekening. Over een rekening van €2500 of minder, is het incassopercentage maximaal 15%. Hoe hoger het factuurbedrag, hoe minder incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Wanneer je dus een rekening met aanvullende incassokosten ontvangt, dan is het verstandig om te kijken of de kosten legitiem zijn.

Rekeningen van de overheid

In de vorige alinea bespraken wij de regels voor bedrijven, maar voor overheidsinstanties gelden er andere regels. Krijg je bijvoorbeeld een rekening van de Belastingdienst of van je gemeente? Dan moet je alleen incassokosten betalen wanneer de overheid ook aannemelijk kan maken dat deze kosten zijn gemaakt. Van overheidsorganisaties krijg je meestal een dwangbevel. Daar zijn extra kosten aan verbonden en doorgaans worden die kosten aan de rekening toegevoegd.

Wie mag incassokosten in rekening brengen?

Veel mensen denken dat alleen een gerechtsdeurwaarder incassokosten in rekening mag brengen, maar dit is een misvatting. In de voorgaande alinea's hebben we de verschillende wettelijke regels voor incassokosten besproken. Wanneer je als bedrijf of organisatie deze regels opvolgt, dan mag je ook gewoon incassokosten in rekening brengen. Uiteraard moet je dan wel bewijs hebben. Tegenwoordig gaat vrijwel alles digitaal, dus dat is niet per se een probleem.

Extra bevoegdheden gerechtsdeurwaarder

Veel mensen denken dat een incassobureau precies hetzelfde is als een deurwaarderskantoor. Een incassobureau probeert doorgaans een rekening te innen zonder een gerechtelijke procedure te starten. Dit wordt ook wel minnelijke incasso genoemd.

Een gerechtsdeurwaarder heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau. Dit komt omdat gerechtsdeurwaarder een officiële titel is. Na de opleiding word je beëdigd en ben je officieel actief als openbaar ambtenaar. De bevoegdheden staan vermeld in de Gerechtsdeurwaarderswet.

Een gerechtsdeurwaarder heeft meer bevoegdheden om geld te innen. In de eerste plaats kan deze dagvaardingen opstellen en uitbrengen. Ook kan een gerechtsdeurwaarder woningen ontruimen of beslag laten leggen op loon. Een gerechtsdeurwaarder kan dit overigens niet zomaar doen. Hij of zij heeft altijd een vonnis van de rechter nodig.

Betalingsregelingen

Meestal probeert een gerechtsdeurwaarder eerst een betalingsregeling af te spreken. Voor alle partijen is dit namelijk beter. Kun je een rekening niet betalen? Blijf dan altijd communiceren met een gerechtsdeurwaarder en bespreek je persoonlijke situatie. Er valt meestal wel wat te regelen. Het is niet verstandig om het probleem te negeren, want dan krijg je juist meer problemen. We raden je dan ook aan om de post goed door te lezen en betaal je facturen ook op tijd. Op die manier krijg je niet te maken met aanmaningskosten of een gerechtsdeurwaarder.

Conclusie

In deze tekst zijn we dieper ingegaan op aanmaningskosten en de bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder. In dit artikel hebben we getracht bepaalde misvattingen uit de wereld te helpen.