Economie

BANENBEURS MARTINIPLAZA START VANMIDDAG; AANDACHT VOOR STARTERS

In de Martiniplaza in Groningen begint vanmiddag de grote Banenbeurs. Ook mensen die met plannen rondlopen om voor zichzelf te beginnen kunnen daar terecht, want het Bedrijvenloket geeft er speciaal voor hen handige informatie.


Leestijd: 3 minuten

Startende ondernemers op weg helpen en een rondgang rond instanties besparen. Met die doelstelling presenteert het Bedrijvenloket Groningen zich a.s. vrijdag en zaterdag op de Banenbeurs in Martiniplaza. Het Bedrijvenloket Groningen is een samenwerkingsverband tussen gemeente Groningen, Kamer van Koophandel Groningen en de Belastingdienst Ondernemingen. Het dienstverleningsconcept Bedrijvenloket is er op gericht dat een ondernemer op één plaats (fysiek of virtueel) en binnen een bepaalde termijn kan beschikken over de geïntegreerde informatie en diensten van in ieder geval de Kamer, de Belastingdienst en de gemeente. Op de Banenbeurs presenteert het Bedrijvenloket zich met een gezamenlijke stand gericht op schoolverlaters en werkzoekenden die met plannen rond lopen een eigen onderneming te beginnen en een aantal gerichte (gratis) workshops.Een Bedrijvenloket is een plek waar een ondernemer kan binnenstappen en binnen een bepaalde termijn wordt geholpen met het gehele pakket aan dienstverlening dat hij/zij van de overheid nodig heeft. Om dat voor elkaar te krijgen moeten verschillende organisaties in de praktijk hun werkprocessen op elkaar af gaan stemmen. Bovendien moeten de nu nog ‘aanbodgerichte’ werkprocessen worden veranderd naar ‘vraaggerichte werkprocessen’. Dit kan niet alleen vanuit de theorie gebeuren. Daarom wordt een Bedrijvenloket in de praktijk ontwikkeld. In drie landelijke pilots of voorhoedeprojecten wordt daar op dit moment ervaring mee op gedaan. De stad Groningen is daar één van. De andere twee pilots vinden in de regio Noordwest-Holland en de provincie Drenthe plaats.Inmiddels zijn de vragen die ondernemers aan de diverse overheden stellen – in totaal zo’n 700 – systematisch in kaart gebracht. De resultaten zijn vastgelegd in negentien vraagpatronen, toegespitst naar soort ondernemer en branche. Die vraagpatronen zijn van belang, omdat ondernemers vaak met één vraag binnen komen, maar dat daar meer zaken mee samenhangen. Het is uiteindelijk bedoeling dat de ondernemer zelf op internet via een soort vraag-antwoordspel gericht informatie kan zoeken die op zijn of haar situatie van toepassing is. Dit moet een landelijk systeem worden omdat de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst landelijke organisaties zijn. In september zal er voor de ‘front-office’ medewerkers van Kamer en gemeente – de fysieke ingangen van het Bedrijvenloket Groningen- een eerste versie van dit systeem beschikbaar zijn.Startende ondernemers vormen een van de belangrijkste doelgroepen van het Bedrijvenloket Groningen. Starters moeten hun weg nog vinden, ze moeten enerzijds aan allerlei eisen voldoen terwijl er anderzijds allerlei nuttige advies-, ondersteunings- en subsidiemogelijkheden voor hen beschikbaar zijn. Tijdens de Banenbeurs op 8 en 9 juni zal het Bedrijvenloket aanwezig zijn en informatie geven aan de beursbezoekers. De stand is te vinden op het starterseiland van de beurs, naast de workshopruimte. Deskundigen van de drie samenwerkende organisaties zullen alle vragen beantwoorden die de startende ondernemer heeft. Het Bedrijvenloket heeft ook aantal interessante workshops voor de startende ondernemer georganiseerd. Er worden drie onderwerpen behandeld. Namelijk: “Starten, welke ondersteuning kunt u verwachten?”, door de Kamer van Koophandel. “De valkuilen van de startende ondernemer, trap er niet in!”, door Sipke Meindertsma (een ondernemer die zelf twee jaar geleden een eigen bedrijf heeft opgezet). En “Starten, wat kost dat?”, door Advisor (een bedrijf dat ondernemers coacht). De workshops worden meerdere keren gehouden en zijn gratis toegankelijk. Van te voren inschrijven is niet nodig. _____________________________________________________________________Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Jan Arie Bijl, Gemeente Groningen, afdeling Communicatie dienst RO/EZ telefoon (050) 367 80 11 e-mail: j.a.bijl@roez.groningen.nlBijlage: tijden workshopsvrijdag 8 juni 14.00 uur Starten, welke ondersteuning kunt u verwachten?19.00 uur Starten, welke ondersteuning kunt u verwachten?19.45 uur De valkuilen van de startende ondernemer, trap er niet in !20.30 uur Starten, wat kost dat ?zaterdag 9 juni12.00 uur Starten, welke ondersteuning kunt u verwachten ?12.45 uur De valkuilen van de startende ondernemers, trap er niet in !13.30 uur Starten, wat kost dat ?NB. deelname aan de workshops is geheel gratis en van te voren aanmelden is niet nodig ! Locatie: workshopruimte 1.