Economie

Beeld voor Thies Dijkhuis - ‘laatste boer van Euvelgunne’ - komend jaar onthuld, aldus Bedrijvenvereniging Zuidoost

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een beeld voor Thies Dijkhuis, de ‘laatste boer van Euvelgunne’, die begin dit jaar overleed. Komend jaar zal het definitieve beeld op een sokkel worden geplaatst, zo meldde voorzitter Harry Marissen van Bedrijvenvereniging Zuidoost gisteravond tijdens een Eindejaarsbijeenkomst.


Leestijd: 2 minuten

Beeld voor Thies Dijkhuis - ‘laatste boer van Euvelgunne’ - komend jaar onthuld, aldus Bedrijvenvereniging Zuidoost
Beeld voor Thies Dijkhuis - ‘laatste boer van Euvelgunne’ - komend jaar onthuld, aldus Bedrijvenvereniging Zuidoost

Bedrijvenvereniging Zuidoost, wil het komend jaar 2020, nog zichtbaarder worden voor haar leden. De vereniging is op tal van fronten actief voor de aangesloten bedrijven, maar deze zijn daar niet altijd goed van op de hoogte. Het is een van de speerpunten voor het komend jaar om nóg zichtbaarder te worden.

Dat betoogde maandagavond Harry Marissen, voorzitter van de Bedrijvenvereniging Zuidoost. Hij sprak tijdens een goed bezochte Oudejaarsbijeenkomst in restaurant De Coendersborg. Er waren bijna negentig leden naar de bijeenkomst gekomen.

Volgens Harry Marissen is er onlangs door het bedrijf Store Support een onderzoek uitgevoerd onder de leden. Daaraan werd door zestien procent deelgenomen. Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek was dat leden willen dat de Bedrijvenvereniging méer zichtbaar wordt of blijft. Ook vinden de leden dat de taak van de vereniging vooral ligt in belangenbehartiging. Slechts een beperkt deel van de ondervraagden vindt dat de bedrijvenvereniging zich moet inzetten voor zaken als energietransitie of duurzaamheid.

Scandinavische havens

Marissen – die voor laatste keer een Oudejaarsbijeenkomst leidde omdat hij dit voorjaar afscheid neemt als voorzitter – liet ook enkele belangrijke onderwerpen van het afgelopen jaar de revue passeren.

Zo is de Bedrijvenvereniging zeer actief geweest voor de Scandinavische havens. Dat zijn de havens aan het einde van de Sontweg, met een diepte van vier meter. Deze havens zijn voor de Groningse economie van groot belang, omdat zeeschepen hier kunnen laden en lossen.

Drukte bij de Eindejaarsbijeenkomst
Drukte bij de Eindejaarsbijeenkomst

De bedrijvenvereniging heeft zich daarom ingespannen voor het behoud van de zeehavens. Dat was nodig omdat bij de gemeente Groningen ideeën leefden om de havens te dempen en gereed te maken voor woningbouw. Met de gemeente Groningen is nu afgesproken om de havens nog tien jaar open te houden. In die periode kan dan nader worden gestudeerd op de vraag of Groningen de havens zou moeten handhaven of niet.

Eerder dit jaar maakte de Bedrijvereniging al bekend dat er plannen zijn voor een beeldje ter herinnering aan de in maart 2019 overleden boer Ties Dijkhuis. Deze heeft er voor gezorgd dat veel groen nabij het bedrijvenpark behouden kan blijven dankzij de Hunzezone. Komend jaar zal het beeld voor Ties Dijkhuis op een sokkel worden onthuld.

De boerderij van wijlen boer Dijkhuis staat nog leeg. Het Groninger Landschap is bezig met een onderzoek naar de vraag hoe er een nieuwe bestemming kan komen voor de boerderij, zodat het gebouw grotendeels behouden kan blijven.

Kantoor

Overigens heeft de bedrijvenvereniging zelf kantoorruimte gehuurd in My Office, zodat er voortaan een eigen ruimte beschikbaar is, en dat is zeer welkom voor het houden van vergaderingen of andere bijeenkomsten.