Economie

BRAINR Experience ondersteunt mkb’ers uit bouw & infra met digitalisering

Het programma ‘BRAINR; lerend netwerk voor intelligente bouw’ trapt op 5 oktober af met de BRAINR Experience, het evenement voor bouw & infra ondernemers die een eerste of volgende stap willen zetten in digitalisering.


Leestijd: 1 minuut

BRAINR Experience ondersteunt mkb’ers uit bouw & infra met digitalisering
BRAINR Experience ondersteunt mkb’ers uit bouw & infra met digitalisering

Kansen en noodzaak digitalisering

Het programma ziet kansen, maar ook noodzaak in digitalisering. De bouw staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de woningnood, tekort aan medewerkers, energietransitie, dreigende grondstoftekorten en klimaatdoelen zoals Co2-reductie. Deze uitdagingen vragen volgens BRAINR om een nieuwe kijk op de bouwsector, op samenwerkingen, processen, methoden en technieken. 

Digitalisatie van de bouwsector kan zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Daarnaast kan digitalisering waarde toevoegen aan grote onderwerpen als duurzaamheid.

BRAINR; lerend netwerk voor intelligente bouw

BRAINR, lerend netwerk voor intelligente bouw is een initiatief van BuildinG, in samenwerking met Bouwend Nederland. De organisatie wil bedrijven en organisaties uit bouw & infra ondersteunen bij digitalisering voor een betere gebouwde omgeving, met de focus op het regionale MKB. 

BRAINR Experience

Tijdens de BRAINR Experience 2021 op 5 oktober staan diverse experts klaar om met ondernemers uit bouw & infra in gesprek te gaan over hun digitaliseringsvraagstukken. Zo zijn er diverse ICT-bedrijven met voorlichting over mkb-software in de bouw. Het zichtbaar maken van mogelijkheden en inwinnen van informatie en advies staan deze middag, die vrij toegankelijk is, centraal.

Samenwerking

Omdat het inzetten van digitale technieken ook een verandering betekent in de manier van samenwerken, richt BRAINR zich ook daarop, door kennisontwikkeling, kennisdeling en leren en ervaren in innovatieprojecten te stimuleren. Zo ontwikkelden Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland en BuildinG samen een integraal scholingsaanbod voor digitalisering in de bouw. Dat betekent dat elke professional in de sector zich kan laten scholen om mee te kunnen in de nieuwe ontwikkelingen. Bovendien krijgt nieuw talent zowel op mbo als hbo niveau een stevige basis mee in het nieuwe digitale bouwen.