Economie

Convenant: 500.000 zonnepanelen in Groningen in 2022

Niet pas in 2025, maar drie jaar eerder, al in 2022, moeten er op daken van bedrijven, woningen, kantoren en instellingen in de gemeente Groningen 500.000 zonnepanelen liggen. Momenteel zijn dat er ruim 18.000. Dat is de strekking van een convenant dat is gesloten tussen ondernemers van bedrijvenverenigingen, gemeente Groningen en andere partijen. Volgens een van de ondertekenaars, voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST is Groningen het aan haar stand als dé energiestad van Nederland welhaast verplicht om óok op het gebied van zonne-energie voorop te lopen, zo zegt hij in onderstaand interview.


Leestijd: 4 minuten

Convenant:  500.000 zonnepanelen in Groningen in 2022
Convenant: 500.000 zonnepanelen in Groningen in 2022

Holtman: ‘Groningen kan en moet voorop lopen met zonne-energie!’

‘Groningen is dé energiestad van Nederland, niet alleen omdat Groningen de gashoofdstad van Europa is, maar ook omdat de industrie en wetenschap zeer actief zijn op het gebied van de energietransitie. Ook zijn er in de Gemeente Groningen de nodige en goede initiatieven. Instituten als Hanzehogeschool en RUG horen qua realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen bij de top van hun sector, de gemeente heeft een energiedoelstelling voor eigen gebouwen en de nodige pand- en woningbezitters nemen hun verantwoordelijkheid. Maar om van het Gronings gas af te komen zou de invoering van zonne-energie wel wat ambitieuzer mogen. Groningse bedrijvenverenigingen en de Gemeente Groningen willen in elk geval graag helpen om samen met de overheid en burgers zonne-energie verder van de grond te tillen, zodat Groningen óok op het gebied van zonne-energie voorop loopt.’

Dat zegt Klaas Holtman, voorzitter van bedrijvenvereniging WEST.

Dat de gemeente Groningen ambitieus is op het gebied van duurzame energie bleek afgelopen vrijdag tijdens de Solar Boat Race. Wouter van Bolhuis, manager energietransitie gemeente Groningen, verving gedeputeerde Nienke Homan en gaf een toelichting op de plannen van de Gemeente Groningen, die zoals bekend in 2035 energieneutraal wil zijn.

De gemeente wil dat op de eerste plaats bereiken door energiebesparing te bevorderen. Maar ook wil de gemeente twaalf grote windmolens plaatsen op Westpoort of in Roodehaan. Bovendien is de gemeente Groningen druk in gesprek met de provincie over de realisatie van zonneparken op terreinen van samen zevenhonderd hectare. “De gemeente streeft naar 800 mw aan zon. Zoveel mogelijk op daken thuis of bij bedrijven. Maar ook hebben we nog een aantal grote velden met zonnepanelen nodig.” aldus Wouter van Bolhuis

Zonne-energie

‘Als Bedrijvenverenigingen werken wij er in elk geval graag mee om een hoge ambitie te realiseren. Het is heel belangrijk om het sámen op te pakken, want in de praktijk is het echt niet altijd simpel om grote aantallen zonnecollectoren te plaatsen. En laten we vooral zo snel mogelijk van start gaan, zodat over twee á drie jaar enorme slagen zijn gemaakt, in plaats van dat we blijven praten om dat over een jaar of zeven te gaan doen’, aldus Holtman.

Tijdens de zonneboot-race ondertekende hij met vertegenwoordigers van GCC, ZO en VBNO namens de bedrijven een convenant waarin staat dat partijen gaan samenwerken om de invoering van de zonne-energie versneld te realiseren.

‘Groningen wil graag op grootschalige wijze zonne-energie invoeren. Geef als ondernemers dan ook de mogelijkheden om het snel te realiseren. Bijvoorbeeld door aangepaste regelgeving, en snelle aansluiting op het elektriciteitsnet en biedt financieringsinstrumenten aan. Met de Gemeente Groningen willen de bedrijvenverenigingen dat ondernemers op één punt geïnformeerd kunnen worden over regelingen, ervaringen, vergunningen en subsidies. Dit loket onder de naam ‘Groningen werkt slim’ wordt ingericht om zon op daken bij medewerkers, bedrijven en parkeerterreinen te bevorderen. Daarnaast heeft Holtman de plaatsing van laadpalen van elektrische auto’s hoog op de agenda staan.

Tenslotte nodigt Holtman bedrijven, overheden en onderzoeksinstituties graag uit deel te nemen aan een Solarconferentie waarbij de kansen en belemmeringen verkend worden om tot eind 2022 500.000 zonnepanelen te plaatsen in de Gemeente Groningen. Solar-energieleverende bedrijven dringen aan op spoed om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bestaande regelingen. De ambitie wordt door de bedrijvenverenigingen ondersteund maar de haalbaarheid van deze ambitie moet getoetst worden tijdens de eerder genoemde conferentie.

Holtman vindt het bemoedigend dat bedrijven als Enie.nl, Engie, Solarfiels, Soleila en Grunneger Power bereid zijn om samen te werken en met elkaar en de bedrijverenigingen een samenwerking aan te gaan.

De uitnodiging gaat graag uit naar Gemeente Groningen, Provincie Groningen en het Rijk om zich te verbinden aan de ambitieuze maar noodzakelijke doelstellingen en om zich aan te sluiten bij de Solar Coalition Groningen Stad. Het zou fantastisch zijn wanneer we bij de 2020 editie van de Solar Boat Race resultaten kunnen laten zien en dat de betrokken bedrijven als sponsoren van de race gepresenteerd kunnen worden. Ik begreep dat Dagblad van het Noorden met Blue Skies inmiddels al meedoet opm de Solar Boat Race een vervolg te geven!

‘Meer tam-tam maken!’

Een andere hartenkreet van Holtman is dat er meer tam-tam gemaakt mag worden over de vele zaken waar Groningen al goed mee bezig is. ‘Het is niet niks wat er nu al is gebeurd op het gebied van energietransitie, ook de ambities van de gemeente en provincie zijn indrukwekkend. De waterstofbeweging die steeds meer op gang komt is indrukwekkend. Maar te weinig mensen weten dat! Dus laten we het meer uitdragen. Ik weet zeker dat veel inwoners van Groningen van ons eigen aardgas af willen. Dan moeten er wel alternatieven zijn en komen om energie op te wekken. Het leeft écht bij veel ondernemers en andere mensen. Dan is het aan ons om ook heel erg duidelijk te laten zien dat het ons menens is, en dat we er hard aan werken om de ambities te realiseren’, aldus voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST.