Economie

Corpus den Hoorn moet aantrekkelijk en groen woon- en werkgebied worden

Corpus den Hoorn moet een aantrekkelijk, duurzaam, gezond en goed bereikbaar gebied worden voor wonen, werken en ontmoeten. Dat staat in de conceptvisie van de gemeente voor het gebied, die woensdagmiddag gepresenteerd werd tijdens een bijeenkomst van bedrijvenvereniging WEST. De vereniging organiseerde de bijeenkomst om ondernemers in het gebied te informeren over het plan voor Corpus den Hoorn, en ze te laten meedenken over de uitvoering ervan.


Leestijd: 2 minuten

Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant. In het plan van de gemeente staat onder andere dat het gebied gericht moet zijn op ontmoeting, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Concreet kan dat bijvoorbeeld betekenen dat er meer ruimte komt voor wandelpaden en groen, en dat parkeerterreinen meer ‘verborgen’ of geclusterd worden, waardoor er meer ruimte ontstaat voor verblijven, wonen of ondernemen.

Laan Corpus den Hoorn mogelijk ‘in tweeën’

Het gebied moet daarbij wel bereikbaar blijven. De gemeente wil inzetten op een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, te voet en te fiets, waarbij de auto te gast is. Opvallend is het plan om Laan Corpus den Hoorn mogelijk ‘in tweeën te knippen’, waarbij de weg tussen de Van Swietenlaan en de Paterswoldseweg niet toegankelijk wordt voor auto’s, maar wel voor bussen, fietsers en voetgangers.

Uitvoeringsplan

Parallel aan de planning van de gemeente wil bedrijvenvereniging WEST samen met ondernemers en de gemeente alvast aan de slag met een plan voor de praktische uitvoering. “Zo voorkomen we dat we daar pas in het najaar aan kunnen beginnen”, legt voorzitter Klaas Holtman uit. Het plan van de gemeente wordt daarbij als uitgangspunt gebruikt.

Onder andere Donker Groen Groningen en architectenbureau Vector-i zijn betrokken bij een plan voor de praktische uitvoering. Donker Groen Groningen ging woensdagmiddag tijdens de bijeenkomst in op de mogelijke kansen voor vergroening en verblijfskwaliteit in het gebied. De organisatie constateert op basis van een analyse van het gebied dat er meer wandelpaden kunnen worden gecreëerd, evenals een functionele aansluiting op infrastructuur, meer eenheid in uitstraling, meer groen op parkeerplekken en meer zicht op onder andere de Piccardthofplas. Als voorbeeld werd het gebied aan de voorkant van het Martini Ziekenhuis genoemd, waar meer groen zou kunnen zorgen voor verkoeling en een aangenaam uitzicht.

Ook Vector-i gaat aan de slag met de praktische uitvoering van het plan. Het bureau organiseert in de komende maanden meerdere bijeenkomsten met ondernemers over wat er speelt bij ondernemers in het gebied, en wat zij willen en kunnen betekenen in de verduurzaming en leefbaarheid. Een stuurgroep gaat vervolgens aan de slag met het uitvoeringsplan. “Dat plan kan van alles zijn”, zegt architect Bern van der Meer. “Per wijk, wijkdeel of bijvoorbeeld ondernemer.” Het plan kan in september en oktober worden uitgewerkt en mogelijk vanaf november worden gerealiseerd, na goedkeuring door de gemeente.

Het plan van de gemeente is nog niet definitief en zal na een besluit van het College van B en W eerst nog ter inzage komen te liggen. Na het doorvoeren van eventuele wijzigingen gaat het plan opnieuw naar het College. Als alles volgens planning verloopt zal het plan uiterlijk in november ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.