Economie

Damsterplein wordt vergroend; gemeente heeft subsidie binnen

De gemeente Groningen krijgt € 1 miljoen van de Europese Unie voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van het Damsterplein. En dat is goed nieuws voor de stad en de omwonenden van het plein, want dit betekent dat de plannen voor een groen en koel plein nu kunnen worden uitgewerkt. “Het vernieuwde Damsterplein kan dan naar verwachting in de loop van 2023 het coolste plein van Stad zijn”, zo meldt de gemeente.


Leestijd: 2 minuten

Damsterplein wordt vergroend; gemeente heeft subsidie binnen
Damsterplein wordt vergroend; gemeente heeft subsidie binnen

Vorig jaar heeft de gemeente hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE fonds. Met LIFE wil de Europese Unie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. Donderdag werd bekend dat de aanvraag voor het Damsterplein definitief is goedgekeurd.

Vergroenen van het Damsterplein

Op het verharde Damsterplein kan het in de zomermaanden erg heet worden. Ook is er, als gevolg van forse regenbuien, soms sprake van wateroverlast. In 2019 heeft een aantal bewoners en ondernemers, onder begeleiding van OTO landscape architecture, een schetsplan gemaakt voor een herinrichting van het plein die deze effecten kan verminderen.

Damsterplein, the coolest square in town

Het Damsterplein is oorspronkelijk ingericht als evenemententerrein. Daarom is destijds gekozen voor een verhard plein met verplaatsbare bomen. In de praktijk is gebleken dat er weinig belangstelling voor is om hier evenementen te organiseren. In de nieuwe inrichting worden delen van de bestrating eruit gehaald en vervangen door groene eilanden met inheemse planten die moeten zorgen voor meer biodiversiteit. Ook worden er bomen in geplant die zorgen voor schaduw. Op verschillende plekken komt ruimte voor de opvang van water. Dat voorkomt wateroverlast. Ook kan dit water in droge tijden gebruikt worden voor de beplanting. Ook worden er zitplekken gerealiseerd.

Verder uitwerking van het plan

De gemeente Groningen gaat nu de volgende stappen zetten in het verder uitwerken van het schetsplan. Hierbij zitten omwonenden, ondernemers en Buurtorganisatie Binnenstad Oost nadrukkelijk mee aan tafel. In de aanpak zullen ook verkeerskundige aspecten rondom het plein in ogenschouw worden genomen. De Hanzehogeschool Groningen heeft zich als partner verbonden aan het project. Zij brengen hun kennis in en studenten gaan de effecten van de herinrichting meten. Dit jaar en een deel van volgend jaar staan in het teken van het gezamenlijk maken van het totale plan voor het plein. De daadwerkelijke herinrichting volgt naar verwachting in 2023.