Economie

Partnerbijdrage

De autoverzekering en het coronavirus

Elk nadeel heb z'n voordeel! Een wijsheid als een koe, zelfs wanneer het over het coronavirus gaat. Hoewel de nadelen betrekkelijk hoger zijn dan de voordelen, zijn die laatste er toch ook. Een daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de premie voor uw auto verzekering een flinke duik neemt.


Leestijd: 2 minuten

De autoverzekering en het coronavirus
De autoverzekering en het coronavirus

Begin mei rapporteerde het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (Vias) een daling in het aantal verkeersdoden voor het eerste kwartaal van dit jaar. Daarbij meldde het instituut dat deze daling te danken was aan de twee weken van strenge lockdownmaatregelen die door de Belgische overheid waren genomen eind maart. Voor de pre-coronaweken was er immers sprake van een opgaande trend. Eenzelfde tendens was te merken in Nederland, waar het verkeersinstituut VIA ook een markante neerwaartse trend vaststelde in het aantal ongelukken.

Een logische vraag die dan rijst, is wat de impact hiervan is op de premie die u betaalt voor uw autoverzekering. In Frankrijk bijvoorbeeld, besliste de verzekeraar Maif reeds over te gaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de premies. Ook bij de Fransen was er immers een daling in het aantal ongelukken. Daar ging het over zo'n 80 procent. Concreet laat Maif zijn verzekerde kiezen om het bedrag te laten terugbetalen, dan wel om het door te laten storten naar ziekenhuizen of wetenschappelijke onderzoekscentra.

Of de Nederlandse autoverzekeraars dit voorbeeld volgen, is vooralsnog onduidelijk. Aangezien de situatie bij ons niet zo anders is, lijkt het logisch dat de verzekeraars ook hier een geste doen. Zo besliste Promovendum alvast over te gaan tot een premieverlaging. 

Anderzijds is het ook wel zo dat verzekeraars zich voor het bepalen van de premie niet baseren op weken of maanden, maar op jaren. In dat opzicht zou je dus kunnen stellen dat de coronacrisis nog niet lang genoeg duurt om zichtbaar te kunnen zijn in de hoogte van de premies. Echter, indien we post-corona meer thuis gaan werken, zal de premie wellicht wel dalen. Op lange termijn lijkt die premiedaling dus onafwendbaar.

Wie voorlopig echter niet rekent op de goodwill van zijn verzekeraar, kan ervoor kiezen zijn kenteken te laten schorsen. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Goed nieuws daarbij is dat het nultarief wordt gehanteerd omwille van de coronamaatregelen. Het schorsen van de verzekering zelf is dan weer een moeilijke kwestie, aangezien u niet kan rondrijden met een geschorste verzekering. 

Daarnaast is het ook aangeraden uw kilometers bij te houden en door te geven aan uw verzekeraar. Het aantal kilometers is immers een belangrijke factor voor het bepalen van de premie. Tot slot hoeft u ook geen schrik te hebben dat uw rijbewijs verloopt. De Europese verordening 2020/698 bepaalt immers dat deze langer geldig blijven.

Veel mensen stellen vragen zichzelf af: Wat is de beste autoverzekering? Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat er niet 1 verzekering de beste is. Hier kom je pas achter door vooraf te vergelijken. Een auto verzekering vergelijken kan u niet alleen veel geld besparen, maar zorgt er ook voor dat u zeker weet dat u de beste heeft voor uw situatie.